Základní škola Archiv
 • Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště od 1. 9. 2022. Více informací na "číst více".
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne 21.4.2022 od 15:00 do 17:00. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době velikonočních prázdnin
  14.4.2022 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků.
 • Pobytové středisko Havířov, jménem paní Lenky Winklerové, děkuje všem, kteří se zapojili do sbírky pro ukrajinské maminky s dětmi. Fotografie a poděkování dále na "Číst více"
  Číst více
 • 21. březen organizace UNESCO nazvala Světovým dnem poezie, který si mimo jiné klade za cíl obnovit tradici ústního přednesu básní a zlepšit výuku poezie.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Změna mimořádného opatření MZD
  Vážení rodiče, milí žáci,
  s účinností od 14.3.2022 byla plošně zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení.
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době jarních prázdnin
  Vážení rodiče,
  od 14. do 18.3.2022 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

  Za všechny zaměstnance přeji příjemné prožití jarních prázdnin.
   
  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák
 • V pátek 25. února 2022 jsme společně s dětmi probírali aktuální situaci vojenského napadení Ukrajiny bojovými silami Ruské federace.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Zrušení screeningové testování na Cov-19 od 19.2.2022
  Vážení rodiče, milí žáci,
  s účinností od 19.2.2022 se ruší mimořádným opatřením MZd. screeningové testování žáků na Covid-19.
  Nadále však platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu. Stejně tak platí, že žák, který vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění nesmí do školy.
  Bližší informace k aktuálním platným opatřením, které se týkají škol a školských zařízení, najdete na odkaze ( ZDE).
 • Vážení rodiče a vážení strávníci,
  z důvodu zvýšených nákladů na nákup potravin upravujeme ceny stravného pro všechny věkové kategorie. Přehled cen najdete v přiloženém dokumentu po rozkliknutí "Číst více". Upozorňujeme také na nový vnitřní řád školní jídelny, který najdete v dokumentech ( ZDE)
   
  Číst více
 • V adventním čase se všichni žáci 1.- 4.třídy zapojili do projektu Poselství křesťanských Vánoc. Postupně se seznamovali s různými tradicemi a zvyky, které k celému tomuto období patří.
  Číst více
 • I přes všechna koronavirová opatření se devátá třída vydala jako každý rok na lyžařský výcvik.
  Číst více
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  od 3.1.2022 se mění mimořádné opatření MZ k testování dětí a žáků ve školách.
  Číst více
 • Vánoce na naší škole předznamenalo několik akcí…

  Číst více
 • Přejeme Vám pohodové vánoční svátky a bezstarostný rok 2022.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Preventivní screeningové testování žáků na Covid-19 od 6.12.2021
  Vážení rodiče,
  na základě mimořádného opatření MZ bude od 6.12.2021 nadále probíhat screeningové testování žáků antigenním testy na Covid-19. Testování bude probíhat pravidelně každé pondělí, nebo první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Podmínky testování a výjimky z testování zůstávají stejné jako doposud.
 • Vážení rodiče,
  na základě mimořádného opatření MZ proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu preventivní screeningové testování žáků antigenními testy na Covid-19.
  Více informací na "Číst více".

  Číst více
 • Vážení rodiče,
  na základě mimořádného opatření MZ proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu preventivní screeningové testování žáků antigenními testy na Covid-19.
  Více informací na "Číst více".
  Číst více
 • Vážení rodiče, milí žáci, 
  věnujte prosím pozornost informacím k zahájení školního roku 2021/2022.
  Číst více
 • Členové audiovizuálního kroužku měli tento rok za úkol natočit krátký dokument o panu Václavu Cichoňovi, sedlišťském rodákovi, bývalém policistovi, který současně vede průvodcovskou službu v kostele Všech svatých v Sedlištích.
  Číst více
Mateřská školka Archiv
 • Vážení rodiče,
  zápis do mateřské školy proběhne 11.5.2022 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

  Číst více
 • Vážení rodiče,
  věnujte prosím pozornost organizaci letního provozu mateřské školy. Více informací na "číst více"
  Číst více
 • V rámci polytechnické výchovy se 26.4.2022 konal v mateřské škole projektový den na téma Pohádková fyzika - Co umí vzduch.

  Číst více
 • Vážení rodiče,
  14.4.2022 bude omezen provoz mateřské školy. Bližsí informace na „Číst více“
  Číst více
 • Naše mateřská škola se 6.4. zůčastnila ,,Mistrovství školek Slezské brány", které se konalo v ZŠ v Raškovicích.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Změna mimořádného opatření MZD
  Vážení rodiče, 
  s účinností od 14.3.2022 byla plošně zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro zaměstnance, tak pro třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení.
 • Vážení rodiče,
  od 14. do 18.3.2022 bude omezen provoz mateřské školy. Více informací po kliknutí na "Číst více".
  Číst více
 • Vážení rodiče, 

  provoz mateřské školy v době podzimních prázdnin, tj. 27.-29.10. 2021 bude OMEZEN. 

  Číst více
 • Vážení rodiče,
  věnujte prosím pozornost informacím týkajících se zahájení školního roku a jeho organizaci, které naleznete po klinutí na "čist dále"
  Číst více
 • Po celoroční poctivé práci, kdy jsme trénovali vše co musí umět každý předškolák = a to určit pravou a levou stranu, poznat čísla do 10, určit barvy, zavázat si tkaničky, vědět jak se jmenuji a kde bydlím, nadešla poslední zkouška a tou bylo přespání ve školce bez maminky a tatínka.
  Číst více
 • Vážení rodiče,

  věnujte prosím pozornost organizaci letního provozu mateřské školy.

  Více informací na "číst více"

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Změna frekvence testování od 3.5.2021
  Vážení rodiče, 
  novelou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se s účinností od 3. 5. 2021 mění frekvence testování, které bude probíhat jedenkrát týdně v pondělí, případně první den osobní přítomnosti dítěte v daném týdnu.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák
 • Vážení rodiče,
   
  na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení a 1. fázi rozvolnění (ZDE) škola upravuje organizaci vzdělávání od 12.4.2021.
   
  Podrobnější informace na "číst více"

   

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Informace o úplatě za předškolní vzdělávání - březen a duben

  Vážení rodiče,

  vzhledem k trvání přerušení provozu mateřské školy Vám bude převodem na účet vrácena úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021.

  Úplatu za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu 2021 prozatím nehraďte. Výše úplaty bude stanovena s ohledem na délku trvání vládních opatření a s tím související dobu přerušení provozu MŠ.

  S pozdravem

  Mgr. David Hubeňák

   

 • Náhled bez obrázku
  Prodloužení doby přerušení provozu MŠ
  Vážení rodiče, 
  rozhodnutím vlády o prodloužení doby účinnosti krizového opatření kvůli nepříznívé epidemiologické situaci zůstává nadále provoz školy přerušen

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák
 • Vážení rodiče,
  zápis k povinné školní docházce bude vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a souvisejícím krizovým opatřením vlády probíhat elektronicky od 6.4.2020 do 16.4.2021.  
  Motivační část zápisu, tedy seznámení dětí s paní učitelkou a školou, nabídneme v případě příznivého vývoje epidemiologické situace a rozvolnění vládních opatření. 
  Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu MŠ od 1.3.2021
  Vážení rodiče, 
   
  na základě krizového opatření vlády, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, bude od 1.3.2021 přerušen provoz mateřské školy. Doba trvání přerušení provozu je prozatím stanovena do 21.3.2021.  
  Vzhledem k výše uvedenému bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 požadována ve výši 170,- Kč se splatností k 15.3.2021. Pokud dojde k prodloužení délky trvání přerušení provozu, bude stanovená výše úplaty dále kompenzována v dalších měsících. 
  Dětem bude hromadně odhlášeno stravování.  
  Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude zajištěno distanční vzdělávání dle §184a ŠZ. Podrobnější informace podají třídní učitelky. 
  Informace ohledně ošetřovného najdete na  Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Škola podle nových pravidel nevystavuje potvrzení. 
   
  S pozdravem a přáním pevného zdraví 
  Mgr. David Hubeňák 
 • Náhled bez obrázku
  Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

  Vážení rodiče, 

  mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

  Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

  Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled novinky
  Bramborový den
  Děti si přinesly do školky brambory, někteří z vlastního pole:-) a bramborový den mohl začít. Nejprve jsme je všechny zpočítali, srovnali od největší po nejmenší a pak přišly na řadu škrabky a nožíky. S největší opatrností jsme se pustili do škrábání. Většina z nás to sice dělala poprvé, někdo to zvládl bez pomoci, někteří potřebovali poradit jak na to. Stejné to bylo s krájením. Ale po hodině usilovné práce, byly brambůrky připraveny na cestu do vyhřáté trouby:-). Čekání na upečené brambůrky jsme si krátili učením říkadla ,,O bramboře". A pak už mohla začít hostina. Mňam. Odpoledne jsme si ze zbytku brambor vytvořili razítka a měli jsme o zábavu postaráno, dokud si pro nás nepřišli rodiče.
 • Chystá se divadlo ve školní družině.
  Číst více
Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535

O naší škole


Základní kámen ke stavbě staré budovy školy byl položen v roce 1928 a budova byla slavnostně otevřena 28. října 1930. V daném roce T. G. Masaryk, prezident republiky, dovršil osmdesáti let, a tak na jeho počest byla škola pojmenována „Jubilejní obecná Masarykova škola“, ve které se oficiálně začalo vyučovat 3. ledna 1931. Ve škole bylo pět tříd. Úplná základní devítiletá škola je v Sedlištích zřízena od školního roku 1962 – 1963. Kapacita školy však časem zcela nedostačovala, a proto se v roce 1977 začala budovat šestitřídní přístavba typu Kord. Nový pavilon byl slavnostně otevřen 28. října 1978. Stará školní budova byla v roce 1980 nově rekonstruována. Od roku 1994 je zbudována i tělocvična, která škole dosud chyběla. Dnešní oficiální název školy zní Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště. V roce 2002 totiž došlo ke sloučení základní a mateřské školy. Revitalizace budovy Kord proběhla v roce 2010. Ve školním roce 2018 – 2019 byla dána do užívání zcela nová budova mateřské školy, která byla vybudována v blízkosti školy. V mateřské škole jsou otevřena tři oddělení. V současné době se v základní škole vyučuje v devíti kmenových třídách. Žáci mají k dispozici dále učebnu informatiky, učebnu cizích jazyků, učebnu chemie a fyziky, cvičnou kuchyňku, dílnu, knihovnu, tělocvičnu a venkovní sportovní areál. Žáci 1. až. 4. ročníku navštěvují školní družinu, která má tři oddělení. Děti, zaměstnanci školy, ale i cizí strávníci mají možnost odebírat obědy ze školní kuchyně. Ve škole úspěšně pracuje EKO tým, kterému se podařilo získat titul Ekoškola. Žáci se zapojují do sportovních a vědomostních soutěží Regionu Slezská brána. Škola je zapojena do řady projektů, soutěží a olympiád. Žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky, které při škole pracují. Pravidelně je pořádána pro okolní školy soutěž ve zpěvu – Sedlišťský slavík. Škola pravidelně vystupuje u příležitosti Dne matek a pořádá pro veřejnost vánoční jarmark. Pro žáky se pořádá plavecký výcvik, lyžařský kurz, škola v přírodě, adaptační kurz, nechybí školní výlety a exkurze.

Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava