Adventní čas v 1. třídě

Rozsvěcením stromu a jarmarkem začal adventní čas. Postupně jsme si ve výuce povídali s dětmi o všech svátcích, které k němu patří. Začali jsme Sv.Ondřejem, pokračovali Barborkou, Mikulášem a Lucií ke Štědrému dni a jednotlivým vánočním svátkům přes Silvestra až ke Třem králům. Probrali jsme různé pranostiky a zvyky, které k tomuto období patří a některé jsme si i prakticky vyzkoušeli. Pracovali jsme společně, samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.  
 
Ve čtení jsme četli věty o přípravách na Vánoce, v matematice jsme počítali slovní úlohy s dárky, baňkami a cukrovím. V angličtině jsme si srovnávali oslavu Vánoc v Británii a u nás a seznámili se se základní slovní zásobou. V hudební výchově jsme nacvičili program na besídku pro rodiče i na vánoční zpívání v Klubu důchodců. Vše jsme doplnili i výtvarnými pracemi a tvořením v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Celé období jsme ukončili společnou besídkou s nadělováním dárečků.  
 
Renáta Dorociaková 

Poslední změna: 21.12.2022 - 08:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava