Novinky

Domů

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

1.) Informace související s organizací školního roku vzhledem ke COVID-19 

 • Škola přijala hygienická opatření vyplývající z manuálu MŠMT - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19, který najdete na webu MŠMT (ZDE)
 • 1., 6., a 9. září proběhne screeningové testování žáků Ag testy na Covid 19. Pro 1. třídu platí termín testování 2. září. (v 1.-3. třídě může být ve třídě v průběhu testování přítomen zákonný zástupce) 
 • Ve společných prostorách školy platí povinnost nosit ochranný prostředek úst a nosu, tj. zdravotní rouška, nebo respirátor.  Ve třídě žáci roušku (respirátor) nosit nemusí.

2.) Provoz základní školy od 1. září 2021 

 • 1.září 
  • Zahájení školní roku proběhne ve třídách 1. vyučovací hodinu, tj. od 7:55 do 8:40 
  • Přivítání prvňáčků proběhne ve třídě společně s rodiči 
 • 2.-3. září 
  • Výuka v 1. třídě - 3 vyučovací hodiny, tj. od 7:55 do 10:35 
  • Výuka 2.-5. třídy - 4 vyučovací hodiny, tj. od 7:55 do 11:30 
  • Výuka 6.-9. třídy - 5 vyučovacích hodin, tj. Od 7:55 do 12:25 
 • Od 6. září začíná výuka dle platného rozvrhu hodin, který bude na webu aktualizován do 31. srpna 
 • 7. září, v 16:00 pro Vás připravujeme webinář k seznámení (připomenutí) práce s komunikačním programem Bakaláři. Bližší info zašle Mgr. Hurajová. 
Informativní třídní schůzky  
 • 2. září, 16:00 – 1. třída 
 • 14. září, 16:00 – 2.-9.třída 
Veškeré další potřebné informace zašlou třídní učitelé prostřednictvím Bakalářů.

3.) Provoz školní družiny 

 • Od 1. září je navýšená kapacita školní družiny na 120 účastníků ve 4 odděleních. 
 • 1. září budou žákům rozdány přihlášky s informacemi o školní družině. Vyplněnou přihlášku vyzvedne 2. září vychovatelka ve třídě.
 • Provoz školní družiny bude zahájen 2. září 2021 (ranní družina od 6:00 do 7:35 hodin, odpolední družina od 11:30 do 16:30 hodin) 
 • Z důvodu rostoucích nákladů na energie a provoz bude od 1. září navýšena úplata za školní družinu na 150,- Kč / měsíc. 
 • Pro bližší informace kontaktujte vedoucí vychovatelku, paní Bohdanu Šebestovou.  

4.) Provoz školní jídelny 

 • Strávníci budou od 1. září k odběru stravy používat čip nebo ISIC kartu
 • Čip je k zakoupení v kanceláři vedoucí školní jídelny  
 • ISIC kartu je potřeba nabít v kanceláři vedoucí školní jídelny 
 • Odhlášky stravy na  www.strava.cz budou od přijímány do 13.30 hod. předchozího dne. U nepředvídaných situací je možné oběd odhlásit do 6.00 daného dne na  jidelna@skolasedliste.cz 

S přáním příjemně strávených zbývajících dní letních prázdnin 
 
Mgr. David Hubeňák 

Poslední změna: 27.08.2021 - 15:41 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava