Nový školní rok 2018/2019

V pondělí 3. září byl v kulturním domě slavnostně zahájen školní rok 2018/2019. Pan starosta Ing. Jaromír Krejčok představil žákům i rodičovské veřejnosti nového ředitele školy Mgr. Davida Hubeňáka. 
V letošním školním roce navštěvuje naši školu celkem 226 žáků, z toho na I. stupni je 132 žáků a na II. stupni 94 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 24 žáčků a o jejich první kroky se postará paní učitelka Mgr. Renáta Dorociáková. Nedílnou součástí naší školy je i mateřská škola, do níž dochází 72 dětí. Ve školce pracují celkem 3 oddělení, z toho dvě jsou umístěna v nové budově školky, která byla zbudována za necelý rok. Jde o velmi vkusnou stavbu s hezky upraveným okolím. 
Žáci 1. až 4. třídy mohou po vyučování navštěvovat školní družinu. Rovněž zde pracují 3 oddělení, která pojmou celkem 90 žáků. 
Do učitelského sboru nově přibyli Mgr. Jana Drobniaková a Ing. Jan Fryč, novým pedagogickým asistentem se stal Alois Olšovský. 
Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách některý z nabízených kroužků. Jsou to - angličtina pro děti v mateřské školce, angličtina pro 2. a 3. třídu, včelařský kroužek, hra na klavír, matematický kroužek a kroužek školního časopisu.
V tomto školním roce bude ve škole probíhat projekt Sportuj ve škole. Projekt je určen pro děti ve školní družině a bude zaměřen na míčové hry. Škola bude rovněž pokračovat v navazujícím projektu EU šablony II. Nadále budeme zapojeni do akcí Slezské brány a sportovních aktivit v rámci AŠSK.
I v letošním školním roce se uskuteční pěvecká soutěž nejen pro naše děti, ale i pro děti okolních škol. Advent zahájíme již osvědčeným vánočním jarmarkem, rovněž nebude chybět vystoupení našich dětí ke Dni matek. Menší žáci se mohou těšit na plavecký výcvik, žáci 6. třídy na adaptační kurz a starší žáci na lyžařský výcvik. Ke konci školního roku proběhne pro děti I. stupně škola v přírodě.
Nadále bude pokračovat spolupráce se slovenskou partnerskou školou v Podvysoké. Velmi dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů, který působí při naší škole a který pomáhá nejen finančně při různých sportovních a kulturních akcích.
Žáky naší školy čeká především vzdělávání, ale i zpestření v podobě návštěvy místní i městské knihovny, muzea Beskyd, loutkového divadla, různých soutěží a v závěru školního roku pak neodmyslitelných školních výletů. 
Práce i úkolů je celá řada, takže popřejme žákům, pedagogům, ale i rodičům mnoho elánu a štěstí.

                                                                                                                                                                     Mgr. Dagmar Raabová


Poslední změna: 08.05.2019 - 09:28 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava