Občanská výchova : Vzájemné vztahy

Vzájemná komunikace, tolerance, trpělivost, respekt – toto vše si žáci vyzkoušeli v hodině OV. V pěti skupinách a pěti různých scénkách na téma : Konfliktní situace mezi rodiči a dětmi. Po jednotlivých scénkách žáci diskutovali o tom, jak se v dané situaci cítili a vysvětlili si jednání všech účastníků.

Mgr. Martina Kantorová


Poslední změna: 21.02.2023 - 10:08 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava