Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 4.1.2021

1. Výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat prezenčně v režimu úplného rozvrhu hodin.

- žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

- doporučujeme žáky vybavit vhodným oblečením, včetně obuvi kvůli zařazování venkovních vycházek, zejména ve dnech s TV

2. Výuka 3.-9. ročníku bude probíhat distančním způsobem.

- distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím Teams v plném rozsahu s výjimkou Hv, Vv, Tv, Ov, , Tpv, FG a Inf. V těchto předmětech vyučující zadají práci na doma.

- online vyučovací hodina je zkrácena na 30 min.

- v 5.-8. ročníku jsou upraveny rozvrhy vyučovacích hodin. Změny jsou zaznamenány v Bakalářích a aktuální rozvrh hodin můžete také sledovat na webových stránkách školy. https://www.skola-sedliste.cz/zs/rozvrh-hodin.php

- v případě potřeby (nedostatečný počet zařízení v domácnosti) škola disponuje omezeným počtem zařízení k zapůjčení (tablety, NTB, PC). V případě zájmu kontaktujte ICT koordinátorku Mgr. V. Hurajovou (Bakaláři - komens)

- v případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na individuálních prezenčních konzultacích ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

3. Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ v homogenních skupinách

4. Zájmová činnost (tj. kroužky, kluby, doučování) může být v prezenční formě umožněna pouze žákům 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky je zájmová činnost dočasně přerušena (v případě zájmu a po domluvě s vyučujícím může probíhat v omezeném režimu distanční formou, pokud to charakter zájmové činnosti umožní)

5. Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky

- žáci 1. a 2. ročníku budou ke stravování hromadně přihlášení.

- ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek: čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00, strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.

- k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu www.strava.cz

Jménem vyučujících bych chtěl žáky a rodiče požádat o další dávku trpělivosti v této náročné době. Děkujeme, že k distančnímu vzdělávání přistupujete odpovědně. Pevně věřím, že se nám všem podaří navázat na dřívější spolupráci a využijeme nabytých zkušeností k efektivnímu vzdělávání.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na brzké setkání ve škole

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 28.12.2020 - 18:11 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava