Projektový den - 17. listopad

17. listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodním dnem studenstva.
Ve středu 13. listopadu žáky II. stupně čekal projektový den, který zaměřoval svou pozornost právě na 17. listopad. Tento projekt připravil a zorganizoval pan učitel Michal Bařina. 
V úterý se mohli žáci dočíst na nástěnce, do které třídy mají následující ráno zavítat a ve které skupině budou pracovat. Skupiny byly smíšené, to znamená, že v každé skupině pracovali žáci 6., 7., 8. i 9. třídy. Pan učitel pro žáky vše pečlivě připravil. Když děti vešly ráno do určené třídy, uveděly svá stanoviště. Každá skupina měla na lavicích připraveny výkresy, fixy, lepidlo, 4 obálky s úkoly a nůžky.
V první vyučovací hodině krátké video dětem připomnělo události 17. listopadu roku 1939. Následoval úkol č. 1, kdy žáci měli vytvořit plakát ke dvěma událostem v naší historii, jež se vážou k 17. listopadu. Informace o těchto událostech si děti přečetly v přiložených textech.
V obálce č. 2 nalezly obrázky s popisky k několika osobnostem - Václav Havel, Gustáv Husák, Marta Kubišová, Miloš Jakeš, Alexander Dubček a Jan Opletal. Tyto obrázky a popisky k nim děti použily rovněž k vytvoření plakátu.
Po přestávce následovala 2. vyučovací hodina. V ní děti zhlédly snímek - Z deníku Ivany A., který vytvořil Karel Strachota v roce 2014. Zajímavou formou se žáci dověděli o významných dějinných událostech naší republiky počínaje rokem 1948.
Ve 3. vyučovací hodině jsme hovořili o zhlédnutém snímku a žáci psali o svých pocitech, které v nich vzbudil film, a vyjadřovali své názory na dobu komunistického režimu. Dodělávali plakát a připravovali si otázky na následující besedu. 
4. a 5. hodinu se totiž všichni žáci II. stupně odebrali do tělocvičny, kde na ně společně s naším panem ředitelem čekal vzácný host - Ladislav Vrchovský. 
Pan Vrchovský aktivně vystupoval v sametové revoluci na Ostravsku, byl členem Občanského fóra a v současné době je politikem Strany zelených. Pan Vrchovský žákům velice poutavě vyprávěl o svém životě v době totality, o pronásledování jeho rodiny, o nemožnosti studovat, o práci v dole na Karvinsku, protože nesouhlasil se srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vyprávěl o listopadových událostech a zmínil se i o Václavu Havlovi. Žáci měli možnost zeptat se pamětníka na další podrobnosti z jeho života jak osobního, tak politického. Vystoupení Ladislava Vrchovského žáci odměnili potleskem.
Projektové dopoledne skončilo a žáci se s novými znalostmi a pocity rozešli domů. Jejich plakáty budou zdobit školní nástěnky.
Tímto projektem si naše škola důstojným způsobem připomněla 30. výročí sametové revoluce, nastolení demokracie a zároveň ukázala dětem, že nebylo vše tak samozřejmé jako dnes.
Veliké poděkování a uznání si zasluhuje pan učitel Michal Bařina, jenž celé dopoledne připravil a vše do detailu promyslel. 

                                                                                                                            Mgr. Dagmar Raabová


Poslední změna: 15.11.2019 - 08:30 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava