Renarkon

Ve čtvrtek 4. dubna do naší školy zavítali pracovníci Renarkonu, kteří měli besedy v 7., 8. a 9. třídě.
7. třída - Netolismus
Beseda byla zaměřena na problémy šikany, drog, pití alkoholu, závislosti na počítačích. Ve skupinach jsme vytvářeli pyramidu potřeb normálního člověka a netolika.
8. třída - Komunikace a vztahy
Beseda se zabývala vzájemnými vztahy v kolektivu, komunikací verbální a neverbální, přičemž komunikaci neverbální používáme více. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a pak jsme si vzájemně říkali, co se nám na druhém spolužákovi líbí.
9. třída - Sexualita
Téma Sexualita pro nás nebylo až tak neznámé, protože mnohé skutečnosti již víme z hodin biologie člověka a občanské výchovy. Hovořili jsme např. o menstruaci, antikoncepci, homosexualitě. 

                                                                                                                                účastníci besed


Poslední změna: 09.05.2019 - 00:27 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava