Vánoční besídka

Poslední den ve škole roku 2018 se neučíme, ale žáci mají ve třídách vánoční besídky. Letos tomu nebylo jinak. Ale jednu zvláštnost letošní besídka přece jen měla.
První hodinu se všichni žáci setkali v tělocvičně, v níž se uskutečnilo Vánoční zpívání. Nejprve všechny pozdravil a popřál hezké Vánoce pan ředitel a paní zástupkyně. Následovala pozvánka na Vánoční sypání, kdy se lesní zvěři nesou do krmelce a zásypu dobroty. A pak už nic nebránilo tomu, aby vypuklo zpívání koled a vánočních písní. Vystoupila 1. a  6. třída a poté jsme zpívali společně. Pokud jsme neznali slova, pomohla nám nápověda, kterou nám promítala paní učitelka Vladislava Hurajová. Většinu písní a koled však odehrála na elektronické varhany paní učitelka Renáta Dorociaková, která celou akci vymyslela a společně s p. Hurajovou uskutečnila.
Nutno podotknout, že žáci zpívali s nadšením, takže tělocvičnou se nesl krásný sborový zpěv. Vánoční zpívání se nad očekávání vydařilo, a tak nám bylo přislíbeno, že příští rok si opět společně zazpíváme.

                                                                                                                                        Mgr. Dagmar Raabová


Poslední změna: 10.05.2019 - 21:49 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava