Výročí založení republiky

Ve čtvrtek 25. října si Základní škola v Sedlištích společně s obecním úřadem a občany vesnice připomenuli 100 let od založení Československé republiky v roce 1918.
Slavnostní shromáždění se uskutečnili v naší škole. Setkání zahájily žákyně 9. třídy, které seznámily diváky formou  pásma se vznikem republiky a jejími prvními kroky ve 20. letech 20. století. Pásmo bylo prokládáno lidovými písněmi, které zazpívaly děti ze 6. třídy. Nechyběla oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach, synku, synku ani československá státní hymna. Vystoupení žáků připravily paní učitelky Renáta Dorociáková a Dagmar Raabová. 
Následoval proslov starosty obce Ing. Jaromíra Krejčoka, který podrobně zmapoval události roku 1918 od 14. do 31. října. Vyzval mladou generaci, aby se zajímala o minulost, protože dnešní dostatek musel být v předchozím období tvrdě vybojován.
Následovalo slavnostní odhalení busty našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, kterou škole věnoval obecní úřad. Naší republice je 100 let, tak zněl nápis na nástěnce, kterou k této slavnostní příležitosti udělali členové školního parlamentu pod vedením paní učitelky Petry Fojtíkové.
K oslavám 28. října náleželo i vysázení tří stromů - lípy, dubu a buku - v obecním parku. V důsledku nepříznivého počasí byly tyto stromy zasazeny již v dopoledních hodinách.
Na závěr nechybělo ani pohoštění přítomných.
Celá akce byla důstojnou připomínkou 100. výročí vzniku Československé republiky. Popřejme naší republice a lidem v ní dalších 100 let klidného a spokojeného života v míru.

                                                                                                                                           Mgr. Dagmar Raabová


Poslední změna: 10.05.2019 - 19:34 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava