Začátek školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 byl slavnostně zahájen v kulturním domě. 
V novém školním roce bude navštěvovat naši školu celkem 214 žáků. Z toho na I. stupni 119 žáků a na II. stupni 95 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 21 žáčků a o jejich vzdělání se bude starat paní učitelka Mgr. Hana Hájková.
Ve škole i v tomto školním roce jsou otevřena 3 oddělení školní družiny, do nichž budou přednostně přijímány děti od 1. do 4. třídy. 
Mateřskou školu ve třech odděleních navštěvuje 83 dětí.
V letošním školním roce se řady pedagogů rozrostly o nově příchozí učitele. Z mateřské školky odešla Mgr. Erika Vilímová na mateřskou dovolenou, takže místo ní přichází paní učitelka Žanete Donathová. Do školy pak nově nastoupili Mgr. Kristýna Čihánková (vyučuje ve 4. třídě), Mgr. Michal Bařina (aprobace čeština - dějepis), Mgr. Jana Řeháková (aprobace angličtina - italština).
Škola je zapojena do několika projektů:
1) Šablony II., které budou končit v roce 2020. V rámci Šablon budeme nabízet projektové dny v MŠ i ZŠ, doučování, kluby - čtenářský, zábavné logiky a deskových her, vybavení MŠ i ZŠ novými pomůckami a IT technologiemi.
2) Sportuj ve škole
3) Moravia Handball Activity
4) Školní parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
5) Implementace digitálního vzdělávání v MŠ
6) Učíme se podnikavosti
7) Ovoce a mléko do škol
8) ISIC Školák

Žákům v tomto školním roce bude nabídnuta možnost zapojit se do činnosti v zájmových kroužcích, které budou uvedeny na webových stránkách školy. Činnost kroužků započne od 1. října.
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola je nositelem titulu EKO škola, který se musí každé dva roky znovu obhajovat, což nás čeká opět v tomto školním roce.
Klasifikace je žákům zapisována do elektronické žákovské knížky a nově máme zavedenou i elektronickou třídní knihu, tedy klasická papírová třídní kniha již k dispozici nebude.
Žáky 8. třídy čeká v tomto školním roce lyžařský výcvik v Jeseníkách. Lyžařský kurz pro menší děti bude nabídnut zájemcům z mateřské školy a žákům I. stupně.
2. a 3. třída letos absolvuje plavecký výcvik. Pro vybrané třídy I. stupně bude uspořádána Škola v přírodě. Koncem září žáci 6. třídy pojedou na adaptační kurz do Bílé.
Žáci mají možnost navštěvovat výuku náboženství.
Žáci se zúčastní řady kulturních a sportovních akcí, soutěží v rámci Slezské brány, školních výletů, návštěvy místní i městské knihovny, přednášek v muzeu Beskyd, exkurzí, návštěvy divadla, galerie.
Začátkem adventu nebude chybět vánoční jarmark, v květnu vystoupení ke Dni matek.
I v letošním školním roce bude paní učitelka Mgr. Renáta Dorociáková pořádat soutěž Sedlišťský slavík pro školy v širokém okolí. 
Od tohoto školního roku budou žáci cvičit v nově zrekonstruované tělocvičně.
Během deseti měsíců žáci získají mnoho nových vědomostí a poznatků. Takže s chutí do toho, půl je hotovo.

                                                                                                                           Mgr. Dagmar Raabová


Poslední změna: 02.09.2019 - 16:11 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava