Obrázek

Červnová výuka venku

Poslední měsíc školního roku přinesl konečně i pěkné počasí, a proto jsme naše běhací čtení a psaní přesunuli ven.

Více informací...
Obrázek

Projektová výuka: Den včel

Na 20. května připadá Světový den včel, proto jsme se v týdnu od 15. do 19 května učili s našimi novými kamarády – včelami.

Více informací...
Obrázek

Prvouka s tablety a výuka čtení venku

Pomalu se nám blíží konec školního roku a je třeba začít opakovat, co jsme se už naučili.

Více informací...
Obrázek

Projektová výuka: Den Země

V pátek 21.4 jsme společně oslavili Den Země.

Více informací...
Obrázek

Hravá matematika

V úterý 18.4. jsme procvičovali sčítání a odčítání do 15. Jelikož už nám toto učivo jde, vyskočili jsme z lavic a procvičovali hravou formou.

Více informací...
Obrázek

Velikonoce v 1. třídě

Týden před Velikonocemi jsme se s dětmi zaměřili na vše, co k nim a k jaru patří. 

Více informací...
Obrázek

Projektová výuka: Den vody

Ve středu 22.března jsme společně v rámci projektové výuky ze Šablon I. oslavili Den vody. Nejprve jsme si vysvětlili, proč je voda tak důležitá a nezbytná. Dále jsme si ověřili, co už o ní víme - kde ji najdeme, jaké druhy vody na Zemi jsou a také v jakých skupenstvích se s ní můžeme setkat.
Více informací...
Obrázek

Prvouka: Zdravá strava

Jedním z témat, o kterých si s prvňáčky povídáme v hodinách prvouky, je zdravá strava. Tentokrát bylo učivo rozděleno do tří úkolů.
Více informací...
Obrázek

Tablety ve výuce v 1. třídě

I v 1. třídě si zpestřujeme výuku digitálními pomůckami a moderními metodami. Kromě toho, že v hodinách používáme interaktivní učebnice, vkládáme jako motivaci i procvičování aktivity z LearningApps, Wordwallu či Umimematiku.cz.
Více informací...
Obrázek

Tři králové v 1. třídě

Po vánočních prázdninách byla naše výuka inspirovaná třemi králi. Kromě seznámení s jejich příběhem a s vysvětlením, jaké to dary a komu přinesli, jsme si v hodinách českého jazyka četli a vyhledávali tvary psacích a tiskacích písmen, slabiky a slova.
Více informací...
Obrázek

Adventní čas v 1. třídě

Rozsvěcením stromu a jarmarkem začal adventní čas. Postupně jsme si ve výuce povídali s dětmi o všech svátcích, které k němu patří.

Více informací...
Obrázek

Prvouka: Ovoce a zelenina

V říjnu jsme se s našimi prvňáčky učili rozlišovat ovoce a zeleninu
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava