Obrázek

Fyzika: Elektřina

V hodině fyziky si chlapci i děvčata ze 6. třídy prakticky vyzkoušeli elektrické vlastnosti látek.

Více informací...
Obrázek

Občanská výchova : Vzájemné vztahy

Vzájemná komunikace, tolerance, trpělivost, respekt – toto vše si žáci vyzkoušeli v hodině OV.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Korýši s QR kódy

Ve středu 1. února jsme si v rámci hodiny přirodopisu vyzkoušeli práci s QR kódy.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Pavoukovci

V hodinách přírodopisu jsme se seznámili s pavoukovci. 
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Kroužkovci v akci

Šesťáci v hodině přírodopisu zkoumali chování žížal. 
Více informací...
Obrázek

Fyzika: praktické úkony při měření fyzikálních veličin

Žáci šesté třídy si v hodině fyziky vyzkoušeli praktické úkony při měření fyzikálních veličin.
Více informací...
Obrázek

Zeměpis: Vrstevnice

Šesťáci se učili pracovat s výškopisem v mapě, znalosti ověřili pomocí rozšířené reality.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Houpací prkna

V hodině tělesné výchovy v rámci kondičního cvičení žákyně 6. třídy cvičily na houpacích prknech. Toto cvičení se děvčatům velice líbilo.

 

Více informací...
Obrázek

Dějepis: Čínský čaj

Žáci 6. třídy během hodiny dějepisu o starověkých civilizacích měli možnost ochutnat pravý čínský čaj.
Více informací...
Obrázek

Hudební výchova: Rytmický vlak

Žáci šesté třídy se učili pracovat s rytmem, skládat si takty a vytleskávat rytmus ve skupinách.

 

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Buňka

Přírodopis  je v 6. třídě zaměřen na studium nižších rostlin a živočichů. Každý organismus je složený z buněk a není proto divu, že jsme v říjnu věnovali několik hodin jejich zkoumání.
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava