Novinky

Domů

Obnovení provozu mateřské školy od 10.5. 2021

  • Dne 10.5. 2021 se obnovuje provoz mateřské školy, a to v plném rozsahu jejího provozu. Děti nemají povinnost testování ani nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
  • Veřejnost se v prostorách mateřské školy pohybuje se zakrytými dýchacími cestami a řídí se platnými hygienickými pravidly.
  • Úplata za měsíc květen je stanovena na 380,- Kč, děti zaměstnanců složek IZS mají úplatu stanovenou na 500,- Kč. Úplata je splatná do 15. dne měsíce května 2021. Prosím o úpravu trvalých příkazů, nebo zadání jednorázové platby, pro usnadnění administrativy spojené s vrácením přeplatků.
  • Všechny děti jsou od 10.5. 2021, přihlášeny ke stravování, v případě neúčasti na výuce stravu odhlaste, na portálu www.strava.cz, nejpozději 10.5. 2021 do 6:00 hodin.

 

S pozdravem,
Alena Kapsiová


Poslední změna: 05.05.2021 - 12:46 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky mateřské školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava