Obrázek

Zapojení digitálních prostředků do výuky anglického jazyka

V sedmé třídě jsme si stanovili za cíl rozvoj digitálních kompetencí v oblasti aplikace World.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Magie současnosti

Artur Charles Clarke, britský autor science fiction, říkal, že „dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie.“ Během prvního pololetí žáci druhého stupně zpracovávali formou zvukové nahrávky krátká zamyšlení nad tím, k čemu by současné vynálezy v minulosti mohly sloužit.
Více informací...
Obrázek

Výtvarná výchova: Ryby a recyklace knihy

Lze pracovat se starou knihou, která je na vyhození? Nad tím jsme se zamysleli v hodině VV a uprecyklovali knižní materiál. 
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.
Více informací...
Obrázek

Tvořivý den

Ve čtvrtek 16.11. se celé dopoledne věnovalo tvoření výrobků na vánoční jarmark.
Více informací...
Obrázek

Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka v sedmé třídě probíhá 3krát v týdnu. Jedna z vyučovacích hodin v týdnu probíhá v počítačové učebně.
Více informací...
Obrázek

Pracovní činnosti: Studený pokrm

V říjnu si žáci v rámci pracovních činností vyzkoušeli, jak si připravit studený pokrm.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Zástupci obojživelníků

Ve čtvrtek 19.10. 2023 se sedmáci seznámili s vybranými zástupci obojživelníků. Zároveň při tom v rámci procvičování digitálních kompetencí oprášili své dovednosti z loňska a vytvořili prezentace v aplikaci Piccolage.
Více informací...
Obrázek

Hudební výchova: Svatováclavský chorál

Žáci sedmé třídy se učí o historii hudby. Dnes se věnovali chorálu.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Paryby a QR kódy

Doposud žáci v hodinách přírodopisu v rámci trénování digitálních kompetencí používali QR kódy k získávání informací, které pro ně zakódovala paní učitelka. Protože je zajímalo, jak se takový kód vytvoří, rozhodla jsem se jim vyhobět a spojit příjemné s užitečným.

Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  věnujte prosím pozornost informacím k organizačním změnám výuky a stravování v souvislosti s rekonstrukcí školy, která bude zahájena 1.3.2024. Projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav „staré“ budovy základní školy, jejichž obsahem je vybudování 2 nových multimediálních učeben v půdních prostorách školy, přístavba a rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Součástí realizace je také bezbariérové řešení celé budovy. Celý projekt je financován Evropskou unií za spoluúčasti obce Sedliště. 
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - přerušení provozu
  Vážení rodiče, milí žáci,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  V době vánočních prázdnin od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny (vyučování a provoz školských zařízení začne 3. ledna 2024).
   
  Přejeme Vám příjemně strávené vánoční svátky a úspěšný nový rok 2024 naplněný zdravím.
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava