Obecné informace

Domů

Cena

 • ceny MŠ :  3 – 6 let                  47,Kč celkem (přesnídávka 11Kč,,oběd 25 Kč,svačina 11Kč) 
                                                   neodhlášená strava 90 Kč
 •                         7 let                  51 Kč celkem (přesnídávka 11Kč,,oběd 28 Kč,svačina 11Kč) 
                                                   neodhlášená strava 94 Kč
 • ceny ZŠ:  7 – 10 let                  30 Kč (neodhlášený oběd 73 Kč)
                 11 – 14 let                  32 Kč (neodhlášený oběd 75 Kč)
                 15 a více let               35 Kč (neodhlášený oběd 78 Kč)
   
 • cizí strávníci       90 Kč  
   
 • stravovací čip vratná záloha 120 Kč
   

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.

Způsob úhrady

 • v hotovosti: vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ
 • bezhotovostně: 1) Zřídíte si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby – číslo účtu ŠJ je: 288839795/0300 bez Variabilního symbolu.
                              2) Předáte ŠJ potřebné údaje, viz.přihláška nejpozději do 10. dne v měsíci, aby vás ŠJ mohla zařadit do seznamu inkasních srážek.

Úhrada stravného se provádí vždy PŘEDEM, tak aby stravné bylo uhrazeno před datem výdeje stravy. V opačném případě nemůže být strava vydána.

Stravování v době nepřítomnosti

Stravování v době nemoci, o prázdninách a ve dnech ředitelského volna

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • Případně si může oběd zakoupit za nedotovanou cenu, plné náklady na oběd budou účtovány i těm žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří v době nepřítomnosti ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

Seznam alergenů

Alergen – jedná se o látku, která je pro organismus cizí a může vyvolat alergickou reakci.
Alergeny jsou samy o sobě neškodné látky, které způsobují potíže citlivým jedincům se sklonem k alergii.
Pro osoby, které nemají sklony k alergii, jsou tyto látky neškodné a žádnou reakci nevyvolává.

Odhlašování a přihlašování

odhlášky stravy na  www.strava.cz budou přijímány do 13.30 předchozího dne, nejpozději do 5.00 daného dne. Ve výjimečných případech náhlého onemocnění lze stravu odhlásit do 6.00 hod pouze na jidelna@skolasedliste.cz 

Pravidla výdeje stravy do jídlonosičů

Výdej do jídlonosičů probíhá v době 10.30 – 11.00 hod.

 • Strávník si donese čistý jídlonosič ráno nebo v době určené pro odběr do jídlonosičů
 • Přílohy typu salát apod. budou vydávány do plastových krabiček - přinese si strávník.
 • Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme. Nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče. Jídelna nádoby neposkytuje.
 • Zařízení školního stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min od jejího vydání do jídlonosiče.
 • Dle vnitřního systému HACCP má být oběd spotřebován do 4 hod po naplnění.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování, ukončení školní docházky nebo přechodu na jinou školu, na kterou školní jídelna stravu nedováží, je nutné:

 • tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit školní jídelně
 • zrušit příkaz k povolení inkasa na svém účtu
 • informovat se o zůstatku stravného a případný přeplatek si vyzvednout v kanceláři školní jídelny

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava