Obecné informace

Domů

Cena

 • ceny MŠ :  3 – 6 let                  47,Kč celkem (přesnídávka 11Kč,,oběd 25 Kč,svačina 11Kč) 
                                                   neodhlášená strava 90 Kč
 •                         7 let                  51 Kč celkem (přesnídávka 11Kč,,oběd 28 Kč,svačina 11Kč) 
                                                   neodhlášená strava 94 Kč
 • ceny ZŠ:  7 – 10 let                  30 Kč (neodhlášený oběd 73 Kč)
                 11 – 14 let                  32 Kč (neodhlášený oběd 75 Kč)
                 15 a více let               35 Kč (neodhlášený oběd 78 Kč)
   
 • cizí strávníci       90 Kč  
   
 • stravovací čip vratná záloha 120 Kč
   

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.

Způsob úhrady

 • v hotovosti: vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ
 • bezhotovostně: 1) Zřídíte si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby – číslo účtu ŠJ je: 288839795/0300 bez Variabilního symbolu.
                              2) Předáte ŠJ potřebné údaje, viz.přihláška nejpozději do 10. dne v měsíci, aby vás ŠJ mohla zařadit do seznamu inkasních srážek.

Úhrada stravného se provádí vždy PŘEDEM, tak aby stravné bylo uhrazeno před datem výdeje stravy. V opačném případě nemůže být strava vydána.

Stravování v době nepřítomnosti

Stravování v době nemoci, o prázdninách a ve dnech ředitelského volna

 • Žák má první den nemoci nárok na dotovaný oběd.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • Případně si může oběd zakoupit za nedotovanou cenu, plné náklady na oběd budou účtovány i těm žákům (zákonným zástupcům žáků), kteří v době nepřítomnosti ve škole obědy neodhlásili a nevyzvedli.

Seznam alergenů

Alergen – jedná se o látku, která je pro organismus cizí a může vyvolat alergickou reakci.
Alergeny jsou samy o sobě neškodné látky, které způsobují potíže citlivým jedincům se sklonem k alergii.
Pro osoby, které nemají sklony k alergii, jsou tyto látky neškodné a žádnou reakci nevyvolává.

Odhlašování a přihlašování

odhlášky stravy na  portálu Strava budou přijímány do 13.30 předchozího dne, nejpozději do 5.00 daného dne. Ve výjimečných případech náhlého onemocnění lze stravu odhlásit do 6.00 hod pouze na jidelna@skolasedliste.cz 

 • přes internet na portálu  Strava , případně si můžete aplikaci strava.cz  stáhnout do mobilu
 • osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny (6.00 – 13.00)
 • e-mailem: jidelna@skolasedliste.cz

Pravidla výdeje stravy do jídlonosičů

Výdej do jídlonosičů probíhá v době 10.30 – 11.00 hod.

 • Strávník si donese čistý jídlonosič ráno nebo v době určené pro odběr do jídlonosičů
 • Přílohy typu salát apod. budou vydávány do plastových krabiček - přinese si strávník.
 • Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme. Nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče. Jídelna nádoby neposkytuje.
 • Zařízení školního stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min od jejího vydání do jídlonosiče.
 • Dle vnitřního systému HACCP má být oběd spotřebován do 4 hod po naplnění.

Ukončení stravování

V případě ukončení stravování, ukončení školní docházky nebo přechodu na jinou školu, na kterou školní jídelna stravu nedováží, je nutné:

 • tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit školní jídelně
 • zrušit příkaz k povolení inkasa na svém účtu
 • informovat se o zůstatku stravného a případný přeplatek si vyzvednout v kanceláři školní jídelny

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava