Obrázek

Matematika: Osová souměrnost

V páté třídě jsme se v matematice seznamovali s učivem osové souměrnosti.
Více informací...
Obrázek

Vlastivěda: Žáci 5. třídy tvořili prezentace o státech Evropy

V předmětu Vlastivěda v rámci projektu "Státy Evropy" žáci 5. třídy měli za úkol vytvořit ve dvojicích prezentace pomocí programu PowerPoint. Každá dvojice si vybrala jeden evropský stát, o kterém zpracovala základní informace a zajímavosti. Projekt měl nejen rozšířit jejich znalosti o Evropě, ale také je seznámit s používáním nového programu.

Více informací...
Obrázek

Vlastivěda: Digitální dovednosti s tablety: Vyhledávání informací a práce s QR kódy

V rámci hodin Vlastivědy se žáci s pomocí tabletů učí efektivně vyhledávat informace na internetu a aplikovat je na konkrétní úkoly.
Více informací...
Obrázek

Přírodověda: Procházka za rostlinami

V 5. třídě se učíme o rostlinách, povídali jsme si o jejich významu a dozvěděli jsme se, jak je třídíme. Ale protože je jaro a všude kolem kvetou první jarní byliny, vydali jsme se je prozkoumat do terénu.
Více informací...
Obrázek

Práce všeho druhu

Pojem pracovní činnosti je velmi široký, proto i náplň našich hodin je poměrně různorodá
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova a pickleball!

V lednu jsme do naší tělocvičny pozvali trenéry pickleballu!
Více informací...
Obrázek

Přírodověda: Vesmír nás baví

Páťáci se v přírodovědě seznamují se základními poznatky o vesmíru. Zjišťovali už informace o Slunci, např. jak je velké, jakou má hmotnost nebo kolik ⁰C je na jeho povrchu i v jeho středu.
Více informací...
Obrázek

Přírodověda: Skupinová práce na stanovištích

Pracovat ve skupině není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. I taková skupinová práce má svá pravidla, která se musí dodržovat, aby se práce dařila, jak má. Rozhodli jsme se s páťáky, že využijeme možnosti spojené dvouhodinovky a skupinovku si vyzkoušíme.
Více informací...
Obrázek

Výtvarná výchova: Vnitřní svět

V rámci hodiny výtvarné výchovy jsme se zaměřili na zmapování vnitřního světa emocí.
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od 1.9.2024 mění měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školní družině z 200,-Kč na 250,-Kč.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy v době letních prázdnin
  Vážení rodiče,
  o prázdninách od 1.7. do 1.9. se přerušuje provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září. 

  Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme Vám i dětem vydařené letní prázdniny a budeme se těšit na nový školní rok.

  David Hubeňák a kolektiv zaměstnanců
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava