Výtvarná výchova: Vnitřní svět

V rámci hodiny výtvarné výchovy jsme se zaměřili na zmapování vnitřního světa emocí. Před finální prací maleb emočních těl, jsme pracovali na menších úkolech. Vyprávěli jsme si o emocích, jaké emoce známe a barevně jsme je zaznamenali do výtvarného deníku. Hledali jsme barvy ve škále odstínů teplých a studených tónů a podobnost v charakteristice emocí ( smutek, radost, vztek ajj.). Kladli jsme si otázky, zda se nálady a emoce zobrazují v postoji těla. Některé emoce jsme vybrali a pantomimicky jsme je zahráli. Uvědomili jsme si tělo, jeho postoj, proměny i mimiku. Do skupin na velký papír jsme zaznamenali polohu těla v emoci. Malovali jsme temperovými barvami abstraktní formou. Podle vybrané emoce jsme míchali barvy a pastózně pracovali různě velkými štětci i tahy, tento proces jsme fotograficky zdokumentovali.

Mgr. Markéta Pohlová Vlčková


Poslední změna: 19.02.2024 - 18:57 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava