Obecné informace

Domů

Kapacita školní družiny : 90 dětí 

Počet oddělení: 3

Provoz

pondělí     6:00 - 7:45         11:30 - 16:30

úterý         6:00 - 7:45         11:30 - 16:30

středa       6:00 - 7:45         11:30 - 16:30

čtvrtek       6:00 - 7:45        11:30 - 16:30

pátek         6:00 - 7:45        11:30 - 16:30

 

Omluvenky do školní družiny

Z důvodu bezpečnosti vašich dětí je nutné, aby děti nosily omluvenky pro uvolňování dětí ze školní družiny na tiskopise k tomu určeném. Omluvenky si můžete stáhnout z webových stránek školy (Družina → Dokumenty), popřípadě vyzvednout u všech p. vychovatelek.

 

Informace o úhradách

Částka musí být uhrazena za 9.-12. měsíc do 15.10.2018 ve výši 400 Kč,
za 1.-6. měsíc do 15.1. 2019 ve výši 600 Kč.
Platbu je nutno uhradit na číslo účtu 101107456/0300,

Variabilní symbol: 203

 do zprávy pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

Co děti potřebují

- pracovní oděv na výtvarnou činnost (košile s dlouhým rukávem)
- sportovní oděv pro pobyt venku a v tělocvičně (stačí starší oblečení) - podepsat - stačí iniciály
- pevnou sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny (papuče nejsou sportovní obuv!)

 

Zápis do školní družiny 2019/2020

  • V pondělí 2.9.2019 dostanou děti 1.-4. třídy přihlášku do školní družiny spolu s informacemi, omluvenkou a řádem školní družiny.
  • Družina bude v provozu od úterý 3.9.2019 pro přihlášené děti (včetně ranní družiny)
  • Do družiny je dítě přijato na základě řádně a pravdivě vyplněné a odevzdané přihlášky.

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Bakaláři
e-Strava