Obecné informace

Domů

Kapacita školní družiny : 120 dětí 

Počet oddělení: 4

Provoz

pondělí     6:00 - 7:35         11:30 - 16:30

úterý         6:00 - 7:35         11:30 - 16:30

středa       6:00 - 7:35         11:30 - 16:30

čtvrtek       6:00 - 7:35        11:30 - 16:30

pátek         6:00 - 7:35        11:30 - 16:30

 

Omluvenky do školní družiny

V případě nemoci/nepřítomnosti dítěte je nutné dítě omluvit přes systém Bakaláři.

Pokud bude žák ze školní družiny odcházet jinak, než je uvedeno na přihlášce, použijte formulář „Žádost o povolení mimořádného odchodu ze školní družiny“ (k vyzvednutí u vychovatelek nebo na webových stránkách školní družiny), děti nemohou odejít samostatně ze školní družiny na základě telefonického hovoru!!!

Informace o úhradách

Úplata za školní družinu činí 200,-Kč/měsíc.

Částka musí být uhrazena za 9.-12. měsíc do 15.10.2023 ve výši 800 Kč,
za 1.-6. měsíc do 15.1. 2024 ve výši 1200 Kč.
Platbu je nutno uhradit na číslo účtu 101107456/0300,

Variabilní symbol: 203

 do zprávy pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

Co děti potřebují

- papírové kapesníky v krabičce
- pracovní oděv na výtvarnou činnost (košile s dlouhým rukávem)
- sportovní oděv pro pobyt venku a v tělocvičně (stačí starší oblečení) - podepsat - stačí iniciály
- pevnou sportovní obuv se světlou podrážkou do tělocvičny (papuče nejsou sportovní obuv!)

 

Zápis do školní družiny 2023/2024

  • Zápis do školní družiny probíhá na začátku a v průběhu celého školního roku do naplnění kapacity.
  • Družina bude v provozu od úterý 5.9.2023 pro přihlášené děti (včetně ranní družiny)
  • Do družiny je dítě přijato na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky.

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava