Obrázek

Dívejme se na svět jinak, třeba z rozhledny

1. června 2023, na Den dětí, žáci 8. ročníku navštívili chlebovickou rozhlednu Panorama, která stojí na severovýchodním úbočí hory Kabátice.

Více informací...
Obrázek

Jak vznikaly erby – 6.třída

Ve čtvrtek 1.6.2023 si žáci šesté třídy poslechli přednášku v Muzeu Beskyd o vzniku erbů, kterou si pro ně připravil muzejní lektor pan Weissbrod.
Více informací...
Obrázek

Výlet - 6. třída

Ve středu se šestá třída vydala na školní výlet do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích n/B, kde si žáci prohlédli krásu zdejšího podzemí.
Více informací...
Obrázek

Putování za krásami Prahy

Přáním našich deváťáků byl dvoudenní výlet za krásami našeho hlavního města.
Více informací...
Obrázek

Atletika RSB

V úterý 30.5.2023 se žáci 6. až 8. ročníku zúčastnili lehkoatletických závodů v rámci Regionu Slezská brána na stadionu TJ Slezan ve Frýdku–Místku.
Více informací...
Obrázek

Badatelský klub a Klub anglické konverzace ve 3.třídě

V tomto školním roce v rámci projektu Šablony I. navštěvovala polovina třeťáků střídavě Klub anglické konverzace a Badatelský klub.  

Více informací...
Obrázek

Střípky ze školní jídelny ke konci školního roku

Naše paní kuchařky pravidelně celý školní rok připravují celodenní stravu pro všechny děti v mateřské škole a obědy pro všechny žáky základní školy, zaměstnance školy a obecního úřadu.
Více informací...
Obrázek

Návštěvy kostela Všech svatých

Během března až května 2023 navštívili všichni žáci druhého stupně nejvýznamnější kulturní památku obce Sedliště – dřevěný kostel Všech svatých.
Více informací...
Obrázek

Sedlišťská naučná stezka

23. května 2023 se žáci 8. ročníku zúčastnili závěrečné přehlídky žákovských prací vytvořených v rámci Projektové výuky se zaměřením na vědomosti o regionu v kině Hvězda ve Vratimově, kde představili svůj celoroční projekt sedlišťské naučné stezky, na kterém pracovali v hodinách dějepisu a češtiny.
Více informací...
Obrázek

Vystoupení prvňáčků ke Dni matek

Ve čtvrtek 18.května slavil sedlišťský Klub důchodců výročí. Tuto svou oslavu spojili jeho členové s Dnem matek a pozvali si i zástupce okolních obcí regionu Slezská brána.

Více informací...
Obrázek

Branný závod RSB

Ve středu 17.5.2023 se na ZŠ v Raškovicích pořádal branný závod RSB.
Více informací...
Obrázek

IZS v Nošovicích - 5. třída

V pátek 12.5.2023 se vydala společně čtvrtá a pátá třída na exkurzi k hasičům do IZS Nošovice.
Více informací...
Obrázek

IZS v Nošovicích - 4. třída

V pátek 12. 5. jela 4. třída na exkurzi do výjezdového centra IZS v Nošovicích. 

Více informací...
Obrázek

Krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu 2023

Ve čtvrtek 11. května 2023 se vybraní žáci naší školy zúčastnili krajského kola přeboru škol v orientačním běhu, které se tentokrát konalo v Ostravě-Třebovicích.
Více informací...
Obrázek

O historii Zlaté kapličky, klenotu českého národa - 8. třída

Ve středu 11. března 2023 si žáci 8. třídy poslechli v Muzeu Beskyd přednášku o Národním divadle, kterou si pro ně kvalitně připravil muzejní lektor pan Weissbrod.
Více informací...
Obrázek

Cesta do pravěku - 6. třída

Dne 9. května 2023 žáci 6. třídy navštívili v rámci dějepisné exkurze nedaleké město Štramberk.
Více informací...
Obrázek

Projektový den Čarodějnice - 1. třída

V pátek 29. dubna se v rámci projektového dne konal první čarodějný slet v 1.třídě. Dostavili se čarodějové a čarodějky jak v tradičním kostýmu, tak i v civilu, aby nedošlo k prozrazení jejich totožnosti. Cílem bylo naučit se 2 zaklínadla a díky nim uvařit svůj první tajemný lektvar. 

Více informací...
Obrázek

Archeopark Chotěbuz - 3. třída

V pátek 28.4. jsme se vypravili na výlet do minulosti. Navštívili jsme Archeopark v Chotěbuzi.
Více informací...
Obrázek

Archeopark Chotěbuz - 4. třída

V pátek jsem se vypravili do Archeoparku v nedaleké Chotěbuzi. O slovanských hradištích jsme se učili ve vlastivědě, a tak jsem se rozhodli, že si své vědomosti vyzkoušíme v praxi a také se přiučíme něco nového. 
Více informací...
Obrázek

2. ročník školního závodu v orientačním běhu

Dne 27. 4. 2023 za poměrně chladného, ale i místy slunečného počasí proběhlo druhé kolo závodu v orientačním běhu pro žáky škol z území dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (DSO RSB).
Více informací...
Obrázek

Exkurze SOŠ Lískovecká a strojní firma Ferrit Baška

Ve čtvrtek dne 27. dubna se žáci osmé třídy účastnili v rámci kariérového poradenství exkurze na Střední odborné škole Lískovecká ve Frýdku – Místku.
Více informací...
Obrázek

Plavecký výcvik - 2. a 3. třída

Dne 26.4. žáci 2. a 3. třídy zahájili plavecký výcvik na 11. ZŠ.

Více informací...
Obrázek

Minifotbal McDonalds Cup

Ve středu 26.4.2023 se uskutečnila fotbalová soutěž McDonalds Cup 4. a 5. tříd v Palkovicích.
Více informací...
Obrázek

Muzeum lidského utrpení v Osvětimi

V pondělí 24. dubna 2023 se osmá a devátá třída zúčastnily exkurze do jednoho z největších nacistických vyhlazovacích táborů 2. světové války v polské Osvětimi.
Více informací...
Obrázek

DEN ZEMĚ VE ŠKOLE 

V pátek 21.4. proběhly ve škole oslavy Dne Země, který každoročně připadá na 22. duben. 
Více informací...
Obrázek

Vybíjená

Ve čtvrtek 20.4.2023 se uskutečnilo okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd v Palkovicích.
Více informací...
Obrázek

Maryša

20. dubna navštívili žáci 8. a 9. třídy divadelní představení Maryša v Těšínském divadle, které je ojedinělé tím, že zde působí pod jednou střechou umělecké soubory dvou národností.
Více informací...
Obrázek

Lekce v Muzeu Beskyd

V průběhu března a dubna absolvovali žáci 7. a 9. třídy interaktivní besedu v Muzeu Beskyd s názvem „Národní divadlo.“
Více informací...
Obrázek

Návštěva knihovny - 3. třída

Ve čtvrtek 13.4. jsme navštívili knihovnu ve Frýdku- Místku. Paní knihovnice si pro nás připravila besedu s názvem „Jak se maluje kniha“.

Více informací...
Obrázek

Exkurze- Marlenka 5. třída

Hned po velikonočních prázdninách v úterý 11. dubna jsme se vypravili s celou třídou na exkurzi do provozu firmy Marlenka v Lískovci.
Více informací...
Obrázek

Návštěva knihovny - 2. třída

Dne 11.dubna vyrazili druháčci na další besedu do knihovny ve Frýdku-Místku. Zde se seznámili se spisovatelem Václavem Čtvrtkem a jeho pohádkami. 

Více informací...
Obrázek

Symfonický koncert boural předsudky, kterými je zatížený svět klasické hudby

5. dubna 2023 osmá a sedmá třída navštívily kino Vesmír v Ostravě, kde si žáci poslechli koncert Janáčkovy filharmonie.
Více informací...
Obrázek

Přivítání budoucích prvňáčků

4. dubna 2023 proběhl zápis předškoláků do 1. třídy základní školy, během kterého byly přezkoušeny dovednosti budoucích prvňáčků kolektivem učitelů.
Více informací...
Obrázek

Prevence rakoviny Inna

Počátkem dubna nás navštívily dvě milé dámy z organizace Inna z Havířova, která vznikla v roce 1997 pro ženy po ablaci prsu, v současné době však sdružuje nejen ženy s diagnózami nádorového onemocnění, ale i muže.
Více informací...
Obrázek

První stupeň v Divadle loutek

V pátek 31. března se děti 1., 2., 3. a 4. třídy vypravily do Divadla loutek v Ostravě na divadelní představení Ronja, dcera loupežníka. 
Více informací...
Obrázek

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 30.3. se sešli rodiče s dětmi v naší škole a společně strávili příjemné chvíle při výrobě velikonočních dekorací.
Více informací...
Obrázek

Šplh

Ve středu 29.3.2023 se sešli nejlepší „šplhouni“ 6. – 9. třídy v tělocvičně školy, aby poměřili své síly ve šplhu.
Více informací...
Obrázek

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech

V pátek 24. března 2023 žáci sedmého a osmého ročníku navštívili v Minikině v Ostravě mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech.
Více informací...
Obrázek

Šachy RSB

V úterý 21.3.2023 se ve společenském domě v Řepištích konala v rámci RSB soutěž „O šachového krále a královnu".
Více informací...
Obrázek

Lekce o Národním divadle v Muzeu Beskyd

21. března 2023 navštívili naši deváťáci sklepní prostory Muzea Beskyd, kde pro ně měl pan Marek Weissbrod připravenou velmi zdařilou lekci o symbolu našeho národa, o Národním divadle.
Více informací...
Obrázek

Prvňáčci opět v knihovně - 1. třída

V úterý 7.března vyrazili prvňáčci na svou druhou besedu v knihovně ve Frýdku zaměřenou na naučné knihy s názvem „Zvířecí putování“.

Více informací...
Obrázek

Florbal RSB

Ve čtvrtek 2.3.2023 se na ZŠ v Paskově uskutečnil florbal žáků 1. stupně RSB.
Více informací...
Obrázek

Návštěva knihovny - 7. třída

Počátkem března jsme navštívili knihovnu ve Frýdku na ulici Jiráskova, kde si pro nás paní Petra Plachá přichystala knihovnickou lekci zaměřenu na literaturu fantasy a sci-fi.
Více informací...
Obrázek

Finance a alchymie v Ostravě-Vítkovicích

22. února 2023 se žáci naší školy zúčastnili dvou vzdělávacích programů ve Velkém světě techniky v Ostravě–Vítkovicích.

Více informací...
Obrázek

Novoroční laťka

Ve středu 25.1.2023 se sešli nejlepší skokani 6. – 9. třídy v tělocvičně školy, aby poměřili své síly ve skoku vysokém.
Více informací...
Obrázek

Exkurze do Marlenky - 3. třída

Ve středu 18.1. jsme se vypravili na exkurzi do Marlenky. U vchodu nás vítala paní průvodkyně, která nám udělala přednášku o tom, z čeho se Marlenka vyrábí a jak vůbec vznikla.
Více informací...
Obrázek

Návštěva knihovny - 7. třída

Ve středu 18.ledna navštívili žáci 7. třídy knihovnu na ulici Jiráskova ve Frýdku, kde zhlédli lekci o nejčtenějších knihách mládeže a dospívajících.
Více informací...
Obrázek

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 11. ledna proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády.
Více informací...
Obrázek

Tonda obal

Ve středu 11.1. navštívila naši školu zástupkyně společnosti EKO-KOM.
Více informací...
Obrázek

Lyžařský kurz na Ostružné

Bezprostředně po vánočních svátcích odjeli naši deváťáci na lyžařský výcvik do Jeseníků.
Více informací...
Obrázek

Exkurze do filmových ateliérů ve Zlíně

6. ledna 2023 měli žáci 7. a 8. třídy exkurzi do filmových ateliérů ve Zlíně.
Více informací...
Obrázek

Adventní den v Ostravě - 8. třída

Poslední školní den před Vánocemi, 22. prosince 2022, žáci 8. třídy vyrazili navštívit vánoční trhy na Masarykovo náměstí do Ostravy.
Více informací...
Obrázek

Vánoční zpívání v Klubu důchodců

Poslední středu před Štědrým dnem se sešli babičky a dědečkové ze Sedlišť a okolních obcí, aby se ještě letos naposledy viděli, popovídali si a příjemně se naladili na vánoční svátky.
Více informací...
Obrázek

Vánoční besídka prvňáčků pro rodiče

Poslední úterní odpoledne před Vánocemi jsme se sešli společně děti, rodiče, sourozenci i prarodiče v naší třídě, abychom si spolu před svátky zazpívali a příjemně se naladili.

Více informací...
Obrázek

Minivolejbal RSB

Ve čtvrtek 15.12.2022 se na ZŠ v Raškovicích uskutečnila soutěž v minivolejbale žáků 1.stupně Regionu Slezská brána.
Více informací...
Obrázek

Plato – 14. 12. 2022 – 5. tř. 

Dne 14. 12. 2022 navštívila pátá třída nově zrekonstruovanou budovu ostravských městských jatek, kde v současnosti sídlí galerie Plato.
Více informací...
Obrázek

Plato Bauhaus – 13. 12. 2022 – 6. tř. 

Dne 13. 12. 2022 navštívila šestá třída ostravskou galerii Plato – Bauhaus.
Více informací...
Obrázek

Vánoce jsou za pár dní- 5. třída

V pátek 9. prosince jsme v páté třídě nazdobili vánoční stromeček.

Více informací...
Obrázek

Šachy

V úterý 6.12.2022 se v DDM Klíč ve Frýdku – Místku uskutečnilo okresní kolo v šachu 1. stupně.
Více informací...
Obrázek

Mikuláš

Dne 6. 12. k nám do školy přišel Mikuláš s čerty a anděly.
Více informací...
Obrázek

Beseda s preventivním programem – Jak si nenechat ublížit

V pátek 2.prosince k nám zavítala p.Hrušková z Poradny pro ženy a dívky. Pro prvňáčky měla připravenou besedu Jak si nenechat ublížit.
Více informací...
Obrázek

Vybíjená RSB

V pátek 2.12.2022 na ZŠ ve Václavovicích proběhla soutěž ve vybíjené žáků 1.stupně Regionu Slezská brána.
Více informací...
Obrázek

Druháčci na návštěvě knihovny ve Frýdku-Místku

Koncem listopadu se vydali na další knihovnickou lekci žáci druhé třídy.  V knihovně ve Frýdku na ně čekala paní knihovnice s krásným tématem lekce „To nejlepší z večerníčků“. 

Více informací...
Obrázek

“Dům umění Ostrava” - 28. 11. 2022 – 9.tř. 

Dne 28. 11. 2022 navštívila devátá třída Galerii výtvarného umění Ostrava, kde absolvovali program nazvaný “Bez zábran”.
Více informací...
Obrázek

Vánoční jarmark

V neděli 27. listopadu 2022 odpoledne byla škola výjimečně otevřena, konal se zde totiž vánoční jarmark.
Více informací...
Obrázek

Exkurze ČOV Sviadnov

Dne 25. 11. 2022 žáci 8. a 9. třídy navštívili čistírnu odpadních vod ve Sviadnově.
Více informací...
Obrázek

Prvňáčci poprvé v knihovně

V úterý 22.listopadu jsme si trošku přivstali a už před půl osmou čekali na autobusové zastávce na autobus, který nás vysadil kousek od frýdecké pobočky knihovny.
Více informací...
Obrázek

Svatý Martin na 1.stupni

V týdnu od 7.listopadu jsme měli výuku inspirovanou svatým Martinem.

Více informací...
Obrázek

Tvořivý den

18. listopadu 2022 probíhal na celé škole tvořivý den, během kterého žáci vytvářeli výrobky na vánoční jarmark.
Více informací...
Obrázek

Stříhali dohola Josefa Kainara

V úterý 15. listopadu navštívila naše 8. a 9. třída Divadlo loutek v Ostravě, aby zde zhlédla představení inspirované životem i dílem citlivého básníka, Josefa Kainara.

Více informací...
Obrázek

Stolní tenis

Ve čtvrtek 3.11.2022 se na SOŠ Lískovecká ve Frýdku-Místku konalo okresní kolo ve stolním tenise.
Více informací...
Obrázek

Halloween

Dne 2.11. proběhl na naší škole Halloween.
Více informací...
Obrázek

Exkurze k výběru povolání na Úřadu práce ve Frýdku-Místku - 8. třída

Stejně jako žáci deváté třídy se i naši osmáci vydali 1. listopadu na akci pořádanou Poradenským střediskem pro volbu povolání na Úřad práce do Frýdku – Místku.
Více informací...
Obrázek

Čtvrtá třída na dopravním hřišti

V úterý 18.10. jsme se vydali na dopravní hřiště ve Frýdku – Místku, kde na nás čekaly dvě policistky. Nejprve jsme si prošli celé hřiště, seznámili se s dopravními značkami a jejich významem.
Více informací...
Obrázek

Podzimní vycházka na Prašivou s 8. třídou

Slunečný den 18. října 2022 trávili žáci 8. třídy procházkou na beskydskou horu Prašivá.
Více informací...
Obrázek

Dějepisné exkurze věnované regionální historii Frýdku-Místku

V průběhu října si žáci 7., 8. a 9. třídy rozšířili informace o minulosti svého okolí.
Více informací...
Obrázek

Dějepisná exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi s 6. třídou

12. října 2022 žáci 6. třídy navštívili jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska, archeologickou lokalitu Chotěbuz – Podobora.

Více informací...
Obrázek

Návštěva dětského oddělení knihovny ve Frýdku s 5. a 8. třídou

Jako každoročně i letos žáci 5. a 8. ročníku navštívili frýdeckou knihovnu. 4. a 6. října 2022 si pro ně paní knihovnice Plachá připravila besedy se zajímavými knižními tituly, které by stály za přečtení o jejich volném čase.

Více informací...
Obrázek

Projektový den CO UMÍ ROBOT A CO DOKÁŽU JÁ

30. září 2022 byl pro I. stupeň ZŠ připravený projektový den zaměřený na polytechnickou výchovu - CO UMÍ ROBOT A CO DOKÁŽU JÁ.
Více informací...
Obrázek

Adaptační výlet 7. třídy

Dne 27. září 2022 jsme se z důvodu adaptace rozhodli navštívit Bílý Kříž, nádherné místo v oblasti Beskyd.
Více informací...
Obrázek

Adaptační kurz 6. třídy

Ve dnech 14.9. až 16.9.2022 se 6. třída zúčastnila adaptačního kurzu na Bílé.
Více informací...
Obrázek

Návštěva IZS v Nošovicích

V pondělí 12. září proběhla pro žáky 6. a 7. třídy exkurze u tamějšího hasičského sboru a u policie.
Více informací...
Obrázek

Pár poprázdninových aktivit 8. ročníku

Prázdniny skončily a pro žáky 8. ročníku začal tentokrát už předposlední ročník povinné školní docházky. Abychom si začátek zpříjemnili, dali jsme před školními lavicemi v prvních dnech přednost přírodním aktivitám pro podporu klimatu třídy a komunikace mezi žáky.
Více informací...
Obrázek

Exkurze do cvičné štoly dolu Staříč

Dne 6.9. navštívili žáci osmé a deváté třídy cvičnou štolu dolu Staříč.
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava