Obrázek

Matematika: Přetahovaná s algebraickými vzorci

Algebraické vzorce jsou učivem, které je třeba procvičit na velkém množství příkladů. To není zrovna velká zábava. Osmáci ji však na závěr celé kapitoly zažili.
Více informací...
Obrázek

Pracovní činnost: Pohyb na talíři - animace

Receptům, přípravě pokrmů, jež se od 1.pololetí v hodinách PČ věnujeme, jsme nyní dále rozvedli do plnění digitálních kompetencí.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Magie současnosti

Artur Charles Clarke, britský autor science fiction, říkal, že „dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie.“ Během prvního pololetí žáci druhého stupně zpracovávali formou zvukové nahrávky krátká zamyšlení nad tím, k čemu by současné vynálezy v minulosti mohly sloužit.
Více informací...
Obrázek

Ruština jen okrajový předmět?

Už samotná motivace žáků k ruskému jazyku je v dnešní době pro řadu učitelů oříškem. Zpočátku byla výuka těžká pro obě strany - jak pro žáky, kteří měli z loňského roku přístup k ruštině jako k předmětu, ve kterém nemusejí téměř nic dělat, tak pro mě, jakožto učitele, který je čerstvým absolventem VŠ. I přes obtížné začátky, kdy bylo zapotřebí se naučit nejtěžší – azbuku, jsme se dopracovali k základům, na kterých budeme postupně stavět.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.

Více informací...
Obrázek

Zeměpis: Cestujeme do jihozápadní Asie

V 8. třídě se žáci v zeměpise seznamují s Asií. Konkrétně jsme se v listopadu zabývali jihozápadní Asií.
Více informací...
Obrázek

Pracovky v kuchyňce

Děvčata z 8. třídy jsou opravdu dobré hospodyňky. V rámci pracovních činností se seznamují s přípravou jednoduchých pokrmů.
Více informací...
Obrázek

Matematika: Pythagorova věta - škola hrou

Osmáci se na přelomu října a listopadu v matematice věnovali Pythagorově větě.
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava