Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Brouci v aplikaci Piccolage

Šesťáci si v hodině přírodopisu posvítili na zástupce brouků.
Více informací...
Obrázek

Občanka nás baví

Učit v šesté třídě je radost. Žáci jsou zde velmi aktivní a zvídaví. Občanská výchova nám nabízí řadu společenských témat.
Více informací...
Obrázek

Fyzika: Magnetismus

V dnešní hodině fyziky jsme si s dětmi vyzkoušeli praktická cvičení při práci s magnety.

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Včela medonosná

Šesťáci mají rádi práci na stanovištích a proto jim hodina věnovaná životu včely medonosné určitě udělala radost.
Více informací...
Obrázek

Výtvarná výchova: Animace Lovci mamutů/ Doba ledová

Umění Pravěku jsme se věnovali již v dřívějších hodinách výtvarné výchovy. Tento celek jsme použili jako nosné téma pro příběh Lovci mamutů a zpracovali jsme ho formou digitální animace.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Korýši a QR kódy

Ne vždy žáky práce s textem baví, ale když se text schová do QR kódu, dostane stejný úkol, úplně jiný rozměr.
Více informací...
Obrázek

Digitální portfolio k období pravěku

První pololetí jsme se vedle samotného probírání našich dějin zaměřili i na rozvoj digitálních kompetencí.
Více informací...
Obrázek

Informatika – Programujeme Blue-Bot

V hodinách informatiky jsme se dostali k tématu programování a začali zkoušet první aktivity.
Více informací...
Obrázek

Vánoce ve škole

V pátek 22. prosince jsme si s dětmi udělali vánoční besídku.
Více informací...
Obrázek

Pracovní činnosti: Podzimní hrátky s animací

V rámci hodiny pracovních činností si žáci přinesli různé podzimní plody (listy, kaštany, žaludy a šípky, dýně aj.), ty jsme si popsali a smyslově vnímali i se seznámili přicházejícím obdobím podzimu. 
Více informací...
Obrázek

Fyzika: prohlubujeme digitální kompetence

Při první laboratorní práci týkající se měření rozměrů tělesa, jsme využili počítač a program MS Excel.
Více informací...
Obrázek

Vánoční tvoření: výrobky na Jarmark

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme měli na druhém stupni „Tvořivý den“. Společně jsme se snažili vyrobit výrobky na Vánoční jarmark, který se bude konat na první adventní neděli.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Šesťák genealogem? I to je možné!

V rámci výuky dějepisu jsme se okrajově seznámili i s pomocnými vědami historickými. Jednou z takovýchto věd je tzv. genealogie.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Stavba buňky - venkovní výuka

Ve středu 18.10. 2023 se šesťáci pustili do zkoumání buněk. Tentokrát se zaměřili na jejich stavbu. A protože bylo počasí příznivé, vydali se pracovat do okolí školy. 
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Práce na stanovištích šesťáky bavila

Práci na stanovištích mají šeťáci rádi. Tak proč jim ji nedopřát.V pondělní hodině přírodopisu se zaměřili projevy života.
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava