Obrázek

Anglické divadlo

Po dlouhé odmlce měli žáci 6. a 7. třídy možnost zhlédnout divadelní představení v anglicko – českém jazyce. Divadelní inscenaci pod názvem Peter Black 2–A New Beginning zahráli profesionální mladí herci ze sdružení Divadelní centrum Zlín s.r.o.. Divadlo se konalo v Národním domě v Místku. Sál se brzy naplnil do posledního místa.
Více informací...
Obrázek

Fyzika: naplňujeme digitální kompetence II

Začátkem školního roku jsme si stanovili cíl ve zvládnutí vytvoření a úpravě tabulky v programu MS Excel.
Více informací...
Obrázek

Botanická vycházka kolem sedlišťského letiště

Také se šesťáky jsme  se v květnu učili venku. Čekala nás botanická vycházka v okolí sedlišťského letiště.
Více informací...
Obrázek

Naplňování digitálních kompetencí

Ve druhém pololetí jsme se snažili navázat na náš cíl, který jsme si vytyčili už v září, a sice vybavit žáky tzv. mediální gramotností. Cíl byl postupně realizován v průběhu několika měsíců. Každý z žáků si vybral 1 historickou osobnost, která se nějakým způsobem pojila k antickému Řecku či Římu.
Více informací...
Obrázek

Návštěva Galerie Gong – výstava Polská abstrakce a svět

V oblasti Dolní Vítkovice jsme zavítali do Galerie Gong, lektorky edukativního programu se již na nás těšily, vytvořily workshop k nové výstavě Polská abstrakce a svět.
Více informací...
Obrázek

Český jazyk: Naše knihovnička

Během dubna žáci 2. stupně donesli do hodin českého jazyka fotografii své domácí knihovničky, seznámili nás s ní a prezentovali před třídou nejoblíbenější knihu.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Konec nezáživným datům

Mnoho z nás má dějepis zafixován jako předmět, ve kterém se žáci učí jednotlivé historické události, jejich aktéry a data. V průběhu posledních let však dějepis prochází transformací a od tohoto modelu se upouští. Žáci mají být vedeni k uvědomění si dynamiky historických procesů a různorodých pohledů na ně (nejen velké politické dějiny, ale také každodenní život běžných obyvatel). O tohle uchopení dějin se společně snažíme i my.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.
Více informací...
Obrázek

Pracovní činnosti: Masopust v animaci

V pracovních činnostech jsme se věnovali kašírování sádrovou gázou. 
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Brouci v aplikaci Piccolage

Šesťáci si v hodině přírodopisu posvítili na zástupce brouků.
Více informací...
Obrázek

Občanka nás baví

Učit v šesté třídě je radost. Žáci jsou zde velmi aktivní a zvídaví. Občanská výchova nám nabízí řadu společenských témat.
Více informací...
Obrázek

Fyzika: Magnetismus

V dnešní hodině fyziky jsme si s dětmi vyzkoušeli praktická cvičení při práci s magnety.

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Včela medonosná

Šesťáci mají rádi práci na stanovištích a proto jim hodina věnovaná životu včely medonosné určitě udělala radost.
Více informací...
Obrázek

Výtvarná výchova: Animace Lovci mamutů/ Doba ledová

Umění Pravěku jsme se věnovali již v dřívějších hodinách výtvarné výchovy. Tento celek jsme použili jako nosné téma pro příběh Lovci mamutů a zpracovali jsme ho formou digitální animace.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Korýši a QR kódy

Ne vždy žáky práce s textem baví, ale když se text schová do QR kódu, dostane stejný úkol, úplně jiný rozměr.
Více informací...
Obrázek

Digitální portfolio k období pravěku

První pololetí jsme se vedle samotného probírání našich dějin zaměřili i na rozvoj digitálních kompetencí.
Více informací...
Obrázek

Informatika – Programujeme Blue-Bot

V hodinách informatiky jsme se dostali k tématu programování a začali zkoušet první aktivity.
Více informací...
Obrázek

Vánoce ve škole

V pátek 22. prosince jsme si s dětmi udělali vánoční besídku.
Více informací...
Obrázek

Pracovní činnosti: Podzimní hrátky s animací

V rámci hodiny pracovních činností si žáci přinesli různé podzimní plody (listy, kaštany, žaludy a šípky, dýně aj.), ty jsme si popsali a smyslově vnímali i se seznámili přicházejícím obdobím podzimu. 
Více informací...
Obrázek

Fyzika: prohlubujeme digitální kompetence

Při první laboratorní práci týkající se měření rozměrů tělesa, jsme využili počítač a program MS Excel.
Více informací...
Obrázek

Vánoční tvoření: výrobky na Jarmark

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme měli na druhém stupni „Tvořivý den“. Společně jsme se snažili vyrobit výrobky na Vánoční jarmark, který se bude konat na první adventní neděli.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Šesťák genealogem? I to je možné!

V rámci výuky dějepisu jsme se okrajově seznámili i s pomocnými vědami historickými. Jednou z takovýchto věd je tzv. genealogie.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Stavba buňky - venkovní výuka

Ve středu 18.10. 2023 se šesťáci pustili do zkoumání buněk. Tentokrát se zaměřili na jejich stavbu. A protože bylo počasí příznivé, vydali se pracovat do okolí školy. 
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Práce na stanovištích šesťáky bavila

Práci na stanovištích mají šeťáci rádi. Tak proč jim ji nedopřát.V pondělní hodině přírodopisu se zaměřili projevy života.
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od 1.9.2024 mění měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školní družině z 200,-Kč na 250,-Kč.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy v době letních prázdnin
  Vážení rodiče,
  o prázdninách od 1.7. do 1.9. se přerušuje provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září. 

  Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme Vám i dětem vydařené letní prázdniny a budeme se těšit na nový školní rok.

  David Hubeňák a kolektiv zaměstnanců
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava