Návštěva Galerie Gong – výstava Polská abstrakce a svět

V oblasti Dolní Vítkovice jsme zavítali do Galerie Gong, lektorky edukativního programu se již na nás těšily, vytvořily workshop k nové výstavě Polská abstrakce a svět. V instalaci jsou zastoupená díla významných světových autorů (P.Picasso), českých (Z.Sýkora, J.Kolář) i polských (K.Sosnowski) umělců. Lektorky nás v úvodu seznámily s hlavní myšlenkou expozice, která se zaměřovala na abstraktní umění. Jak se vlastně míchají barvy a jaké druhy barev známe? Na to jsme se soustředili v pracovních listech. Několikrát jsme se prošli výstavou a společným dialogem jsme rozlišovali jednotlivé umělecké způsoby práce. Vnímali jsme očima a některé obrazy i hmatem u jiných jsme pozorovali pohyb objektů. Lektorky si nás rozdělili do skupin a každé zadali úkol s inspiraci předloženým autorem. Jednotlivé skupiny se zabývaly, barvou v oděvu, tvarovým propojením, koláží nebo systémem hry a náhody. Výsledné díla jsme instalovali na stěnu a každá skupina prezentovala vzniklý projekt. Společným sdílením jsme byli zas o kousek blíže k pochopení abstraktního umění. Kromě této výstavy jsme se seznámili se současnými instalacemi Kryštofa Kintery nebo projekty architekta Jana Kaplického, které jsou nyní v galerii vystaveny.

Mgr. Markéta Pohlová Vlčková


Poslední změna: 19.05.2024 - 19:21 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava