Novinky

Domů
Obrázek

Informace k zápisu do mateřské školy 2024/2025

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2024 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
Více informací...
Obrázek

Pololetní a jarní prázdniny - omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,
v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bud zjištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
Obrázek

Pozvánka na přednášku "Školní zralost"

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku klinické logopedky Mgr. Petry Sztuchlíkové na téma "Školní zralost". Více informací na "Číst více".
Více informací...
Obrázek

Výstražná stávka 27.11.2023 - informace

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás informoval, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) vyhlásil v celém Česku na den 27.11.2023 výstražnou stávku ve školách. Důvody vnímáme jako vážné a ohrožující kvalitu budoucího vzdělávání. Přesto, ze vstřícnosti k rodičům a dětem, se většina zaměstnanců naší školy rozhodla práci nepřerušit a provoz školy tak bude zajištěn. Vývoj financování školství nám není lhostejný, a proto stávku podpoříme informováním veřejnosti, rodičů i dětí. Rád bych Vám důvody stávky okomentoval v kontextu naší školy (číst více).
David Hubeňák, ředitel školy
Více informací...
Obrázek

Omezení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
v pátek 29.9.2023 bude provoz mateřské školy omezen. V provozu zůstane oddělení Sluníček (Sedliště 271, nad OÚ). Ve středu 28.9.2023 bude provoz mateřské školy přerušen z důvodu státního svátku.

Obrázek

Zvýšení cen stravného od 1.9.2023

Vážení rodiče, vážení strávníci,
z důvodu zvýšených nákladů na nákup potravin upravujeme od 1.9.2023 ceny stravného ve školní jídelně pro všechny
věkové kategorie. Aktuální ceny najdete na našem webu v sekci jídelna / dokumenty.
Obrázek

Omezení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

Váženi rodiče,
ve dnech 24.7.-3.9.2023 bude provoz mateřské školy přerušen, jedná se o období letních prázdnin. Provoz mateřské školy bude opět zahájen v pondělí 4.9.2023. Kolektiv MŠ přeje všem příjemné a klidné léto!

Obrázek

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023

Vážení rodiče,
zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".

Více informací...
Obrázek

Informace k letnímu provozu

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost organizaci letního provozu mateřské školy. Více informací na "číst více"

Více informací...
Obrázek

Pozvánka na přednášku "Brzy budu školákem" 3.5.2023

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku klinické logopedky Mgr. Petry Sztuchlíkové na téma "Brzy budu školákem". Více informací na "Číst více".

Více informací...
Obrázek

Omezení provozu mateřské školy

Váženi rodiče,
v době pololetních a jarních prázdnin, od 3. - 12.2.2023, bude provoz mateřské školy omezen. V provozu bude nová budova MŠ.
Obrázek

Oznámení o výskytu nákazy roupem dětským v MŠ

Vážení rodiče.

Upozorňujeme na výskyt nákazy roupem dětským v mateřské škole.

Prosíme, dbejte o zvýšenou hygienu a věnujte pozornost případným příznakům u svých dětí.

Více informací zde:

Roup dětský – Wikipedie (wikipedia.org)

 

 

 

Obrázek

PF 2023

Kolektiv zaměstnanců naší školy Vám přeje klidné a spokojené prožití vánočních svátků a vydařený vstup do nového roku 2023!
Více informací...
Obrázek

Omezení provozu mateřské školy

Váženi rodiče,
v pátek 18.11.2022 bude provoz mateřské školy omezen. V provozu bude oddělení Sluníček, které se nachází nad OÚ. Ve čtvrtek, 17.11.2022, je provoz mateřské školy přerušen z důvodu státního svátku.
Obrázek

Omezení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin

Vážení rodiče,
ve dnech 26.-27.10.2022 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bude zajištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. V pátek 28.10.2022 bude provoz zcela přerušen z důvodu státního svátku. Přejeme Vám i dětem klidné podzimní dny.
Obrázek

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás přivítala do nového školního roku a zároveň Vám sdělila pár základních informací, které jistě, pro zdárný start, oceníte.

"Číst více" 

Více informací...
Obrázek

Zvýšení cen stravného od 1.9.2022

Vážení rodiče,
z důvodu zvýšených nákladů na nákup potravin upravujeme ceny stravného pro všechny věkové kategorie. Přehled cen najdete na webu v dokumentech školní jídelny ( ZDE)
Obrázek

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče,
od 1.9.2022 bude navýšena úplata za předškolní vzdělávání na 600,- Kč za měsíc. Důvodem je zvyšování cen materiálního vybavení, které souvisí se vzděláváním.
Obrázek

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro cizince

Ředitel školy, v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, informuje o dalším zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023. Více informací na "číst více".
Více informací...
Obrázek

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2022/2023

Ředitel školy zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním kódem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště ve šk. roce 2022/2023. Více informací na "číst více".
Více informací...
Obrázek

Organizace provozu mateřské školy v době velikonočních prázdnin

Vážení rodiče,
14.4.2022 bude omezen provoz mateřské školy. Bližsí informace na „Číst více“
Více informací...
Obrázek

Informace o letním provozu MŠ

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost organizaci letního provozu mateřské školy. Více informací na "číst více"
Více informací...
Obrázek

Informace k organizaci zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy proběhne 11.5.2022 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

Více informací...
Obrázek

Změna mimořádného opatření MZD

Vážení rodiče, 
s účinností od 14.3.2022 byla plošně zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro zaměstnance, tak pro třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení.
Obrázek

Omezení provozu MŠ v době jarních prázdnin

Vážení rodiče,
od 14. do 18.3.2022 bude omezen provoz mateřské školy. Více informací po kliknutí na "Číst více".
Více informací...
Obrázek

Organizace v období PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče, 

provoz mateřské školy v době podzimních prázdnin, tj. 27.-29.10. 2021 bude OMEZEN. 

Více informací...
Obrázek

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informacím týkajících se zahájení školního roku a jeho organizaci, které naleznete po klinutí na "čist dále"
Více informací...
Obrázek

Letní provoz mateřské školy

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost organizaci letního provozu mateřské školy.

Více informací na "číst více"

Více informací...
Obrázek

Změna frekvence testování od 3.5.2021

Vážení rodiče, 
novelou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se s účinností od 3. 5. 2021 mění frekvence testování, které bude probíhat jedenkrát týdně v pondělí, případně první den osobní přítomnosti dítěte v daném týdnu.

S pozdravem
Mgr. David Hubeňák
Obrázek

Organizace předškolního vzdělávání od 12.4.2021

Vážení rodiče,
 
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení a 1. fázi rozvolnění (ZDE) škola upravuje organizaci vzdělávání od 12.4.2021.
 
Podrobnější informace na "číst více"

 

Více informací...
Obrázek

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání - březen a duben

Vážení rodiče,

vzhledem k trvání přerušení provozu mateřské školy Vám bude převodem na účet vrácena úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021.

Úplatu za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu 2021 prozatím nehraďte. Výše úplaty bude stanovena s ohledem na délku trvání vládních opatření a s tím související dobu přerušení provozu MŠ.

S pozdravem

Mgr. David Hubeňák

 

Obrázek

Prodloužení doby přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, 
rozhodnutím vlády o prodloužení doby účinnosti krizového opatření kvůli nepříznívé epidemiologické situaci zůstává nadále provoz školy přerušen

S pozdravem
Mgr. David Hubeňák
Obrázek

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce bude vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a souvisejícím krizovým opatřením vlády probíhat elektronicky od 6.4.2020 do 16.4.2021.  
Motivační část zápisu, tedy seznámení dětí s paní učitelkou a školou, nabídneme v případě příznivého vývoje epidemiologické situace a rozvolnění vládních opatření. 
Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

Více informací...
Obrázek

Přerušení provozu MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče, 
 
na základě krizového opatření vlády, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, bude od 1.3.2021 přerušen provoz mateřské školy. Doba trvání přerušení provozu je prozatím stanovena do 21.3.2021.  
Vzhledem k výše uvedenému bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 požadována ve výši 170,- Kč se splatností k 15.3.2021. Pokud dojde k prodloužení délky trvání přerušení provozu, bude stanovená výše úplaty dále kompenzována v dalších měsících. 
Dětem bude hromadně odhlášeno stravování.  
Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude zajištěno distanční vzdělávání dle §184a ŠZ. Podrobnější informace podají třídní učitelky. 
Informace ohledně ošetřovného najdete na  Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Škola podle nových pravidel nevystavuje potvrzení. 
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Mgr. David Hubeňák 
Obrázek

Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

Vážení rodiče, 

mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

Mgr. David Hubeňák 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2024 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Omezení provozu MŠ v době velikonočních prázdnin

  Vážení rodiče,
  na čtvrtek, 28.3. 2024, jsou stanoveny velikonoční prázdniny. Provoz mateřské školy bude omezen na jedno oddělení, a to na oddělení SLUNÍČEK. Ve dnech, 29.3 a 1.4. 2024, bude provoz mateřské školy PŘERUŠEN, z důvodu státních svátků. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené svátky jara.

 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - omezení provozu MŠ
  Vážení rodiče,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bud zjištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava