Novinky

Domů

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Informace o provozu mateřské školy

 • Školní rok bude zahájen 1.9. 2022 v běžném režimu, dle provozní doby MŠ, Obecné informace.
 • Informace k úplatě školného naleznete zde, Obecné informace. Úplata je stanovena Směrnicí o úplatě, se kterou doporučuji se seznámit.
 • Veškerou vnitřní dokumentaci mateřské školy (řády a směrnice) naleznete zde, Dokumenty, nebo ve složce soubory vaplikaci Školka v mobilu a také na nástěnkách v MŠ. Zákonný zástupce, první den příchodu do MŠ, stvrdí svým podpisem, že se s dokumentací seznámil a akceptuje jejich plnění.
 • Rozdělení dětí do tříd naleznete zde, Dokumenty, a také v příloze tohoto oznámení.
 • Seznam věcí, které děti potřebují pro pobyt vmateřské škole naleznete zde, Obecné informace.
 • Na pedagogické radě, ze dne 25.8. 2022, byl projednán poplatek do třídního/kulturního fondu, který je stanoven částkou 500,- Kč na dítě. Prosíme o úhradu do 30.9. 2022 a to třídním učitelkám dětí. Fond je používán na kulturní program dětí (divadélka, kouzelník, muzikohrátky, …).

Aplikace školka vmobilu

 • Aplikace slouží, ke komunikaci mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dětí.
 • Slouží kodhlašování dětí zdocházky, které je, zejména u předškolních dětí, povinné!
 • Najdete zde fotogalerii své třídy.
 • Vsouborech naleznete dokumentaci týkající se mateřské školy.

Školní stravování

 • Zdůvodů aktualizace a úpravy vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., súčinností dnem 1.9.2021 se zvyšuje stravné pro kategorii 3-6 let a 7-10 let vmateřské škole. Konkrétní částky naleznete vpříloze tohoto dokumentu.
 • PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ rodiče nově příchozích dětí vyplní přihlášku a odevzdají vedoucí školní jídelny, která má kancelář u hlavního vchodu do základní školy. Přihlášku ke stravování naleznete na webových stránkách školy Školní jídelna dokumenty.
 • Provozní informace školní jídelny, naleznete zde Školní jídelna.
 • Odhlašování ze stravy probíhá přes portál Strava.cz | Jídelníčky. Odhlašování ze stravy není propojeno s odhlašováním z MŠ, neodhlášená strava Vám bude účtována v plné výši, viz. „Směrnice u úplatě za stravování“.

Přeji příjemný vstup do nového školního roku,

Alena Kapsiová, DiS., vedoucí učitelka MŠ

 


Poslední změna: 30.08.2022 - 08:14 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Náhled bez obrázku
  Oznámení o výskytu nákazy roupem dětským v MŠ

  Vážení rodiče.

  Upozorňujeme na výskyt nákazy roupem dětským v mateřské škole.

  Prosíme, dbejte o zvýšenou hygienu a věnujte pozornost případným příznakům u svých dětí.

  Více informací zde:

  Roup dětský – Wikipedie (wikipedia.org)

   

   

   

 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu mateřské školy
  Vážení rodiče,
  v době vánočních prázdniny od 23.12.2022 do 2.1.2023 bude provoz mateřksé školy přerušen. Mateřská škola bude opět otevřena 3.1.2023.
 • Kolektiv zaměstnanců naší školy Vám přeje klidné a spokojené prožití vánočních svátků a vydařený vstup do nového roku 2023!
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava