Zájmová činnost

Domů

V případě zájmu o některý z kroužků vyplňte přihlášku, kterou Vaše děti dostaly ve škole, vyplňte jméno a příjmení Vašeho dítěte, společně s názvem kroužku, dle nabídky níže. (vybírejte prosím vždy podle určení cílové skupiny). Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte třídní učitelce nejpozději do 25. 9. 2020.  

Platby zasílejte do 30. 9. 2020 na účet školy 101107456/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte vždy jméno a příjmení dítěte, variabilní symbol - 203+číslo kroužku (dle seznamu viz níže v nabídce, např. pro Sborový zpěv bude VS: 2033)

1. Klub deskových her a zábavné logiky

 • Cílová skupina: 2. třída
 • Vyučující: Mgr. Vladislava Hurajová
 • Termín: Pá 13:00-14:30
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony II

 

 • Cílová skupina: 3. třída
 • Vyučující: Mgr. Renáta Dorociaková
 • Termín: Po 12:45-14:15
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony II

 

 • Cílová skupina: 4. třída
 • Vyučující: Mgr. Lucie Jakobi
 • Termín: Po 13:00-14:30
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony II

 

 

2. Čtenářský klub

 • Cílová skupina: 2. třída
 • Vyučující: Mgr. Hana Hájková
 • Termín: St 12:30-14:00
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony II

 

 • Cílová skupina: 3.-5. třída
 • Vyučující: Mgr. Jana Drobniaková
 • Termín: St 13:00-14:30
 • Cena: Zdarma v rámci projektu Šablony II

3. Sborový zpěv

 • Cílová skupina: 2. - 6. třída
 • Vyučující: Mgr. Renáta Dorociáková
 • Termín: Út 13:15-14:00
 • Cena: 700,- Kč / šk. rok

4. Míčové a pohybové hry

 • Cílová skupina: 2. - 3. třída
 • Vyučující: Mgr. David Hubeňák
 • Termín: Pá Pá 13:00-13:45
 • Cena kroužku: Zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole!

Cílem je vytvořit u žáků pozitivní vztah ke sportu a nabídnout širší škálu sportovních aktivit. Žáci se seznámí se základními pohybovými dovednostmi a současně budou rozvíjeny kondiční schopnosti, pro dítě nejpřirozenějším způsobem, hrou!

Pohybové hry děti rozvíjí spontánním způsobem. Děti se učí novým dovednostem a ani si to vlastně neuvědomují. Pohybové hry rozvíjí silové, rychlostní, vytrvalostní i koordinační schopností ale také neméně zanedbatelné herní myšlení, základ všech kolektivních sportů. Děti se seznámí s několika typy míčů, naučí se s nimi manipulovat, chytat a házet. V organizovaných blocích si děti vyzkouší základy fotbalu, házené, basketbalu, volejbalu, ragby a úpolových sportů. To vše bude provázáno základní gymnastickou a atletickou průpravou.

Hodiny jsou pro žáky zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole! www.sportujveskole.cz, Jedná se o projekt vedený pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizovaný Asociací školních a sportovních klubů (AŠSK).

5. Úpolové taškařice (Základy bojových sportů)

 • Cílová skupina: 4. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. David Hubeňák
 • Termín: Pá 13:45-14:30
 • Cena kroužku: Zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole!

Žáci se seznámí se základními technikami úderů, kopů a bloků vycházející z karate a stejně tak se základními technikami hodů a pádu vycházející z juda. Oba dva bojové styly, původem z Japonska, mohou ve své provázanosti tvořit velmi účinný sebeobranný systém a žáci si tak mimo jiné osvojí základy sebeobrany. Každá pohybová jednotka obsahuje také přiměřené množství úpolových her a gymnastických průpravných cvičení, jež rozvíjí zábavnou a přirozenou formou zejména silové schopnosti žáků. Každá pohybová jednotka je také provázána etiketou spojenou s cvičením bojových umění. Úpolové sporty a bojová umění by se mohly stát pro některé žáky zajímavou životní cestou.

Hodiny jsou pro žáky zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole! www.sportujveskole.cz, Jedná se o projekt vedený pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizovaný Asociací školních a sportovních klubů (AŠSK).

6. Audiovizuální tvorba

 • Cílová skupina: 6. - 9. třída
 • Vyučující: Mgr. BcA. Michal Bařina
 • Termín: Út 12:45-13:30
 • Cena: 700,- Kč / šk. rok

Kroužek audiovizuální tvorby bude tento rok zaměřen na seznámení se s nejvýznamnějšími světovými režiséry a jejich nejznámějšími snímky. Budeme pokračovat na tvorbě dokumentů o lidech, kteří jsou spojeni s historií Sedlišť. Tyto dokumenty následně umístíme na webové stránky školy. Naučíme se pracovat se zvukem, videem a fotografiemi a jejich úpravou. Neopomeneme ani práci na školním časopisu „Chytrolín“. V druhé polovině školního roku se potom budeme především soustředit na tvorbu nástěnného kalendáře s vlastními fotkami. Podmínka účasti v kroužku je vlastní notebook.

7. Florbal hravě!

 • Cílová skupina: 3. - 4. třída
 • Vyučující: Mgr. Martina Kantorová
 • Termín: Út 12:55-13:45
 • Cena kroužku: Zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole!

 

Pohybové aktivity budou organizovány zejména formou průpravných pohybových her a cvičení (prevence proti zranění, praktická cvičení pro rychlé zvládnutí techniky, základní pravidla a návyky hry, vzájemná utkání, účast v soutěžích ).

Hodiny jsou pro žáky zdarma v rámci projektu Sportuj ve škole! www.sportujveskole.cz, Jedná se o projekt vedený pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizovaný Asociací školních a sportovních klubů (AŠSK).

8. Minivolejbal

Cílová skupina: 2. - 6. třída

Vyučující:  trenér  Školního sportovního klubu Beskydy, z.s. (Beskyďáček): Jan Pajdla

Termín: St 14.30 - 15.30 hod

Cena: 800,- Kč / šk. rok (nehradí se na účet školy!!!)

Kroužek plný pohybu a zábavy určený pro děti od 2. do 6. třídy.  Trénink je zaměřen na zlepšení koordinačních schopností, sportování s balónem a samozřejmě se děti naučí základy minivolejbalu.

 

9. Miniházená

Cílová skupina: 4. - 5. třída

Vyučující: trenéři  Moravian Handball Academy, z.s. : Tomáš Bárta, Jakub Horák

Termín: Pá 14:30-15:30

Cena: 700,- Kč / šk. rok

10. Orientační běh

 • Cílová skupina: 3. - 6. třída
 • Vyučující: trenéři SK orientačního běhu Frýdek-Místek: Vlastimil Mutina, Mgr. Jana Řeháková
 • Termín: Út 14:00-15:30

Cena: 700,- Kč / šk. rok (nehradí se na účet školy!)

 

Orientační běh je moderním sportem v přírodě. Jde v něm o co nejrychlejší pohyb v terénu podle mapy po předem neznámé trati s jedinou povolenou pomůckou, a tou je busola či kompas. „Orienťák“ kromě pohybu přináší spoustu zábavy, lepší porozumění mapě a podporuje samostatnost dětí a schopnost se rozhodovat. Tempo si každý určuje sám, v lese bez diváků je tento sport ideální relaxací jak pro děti, tak pro dospělé.Kroužek bude v zimních měsících probíhat formou sportovních her ve školní tělocvičně, v jarních měsících se budeme pohybovat venku.

11. Výtvarka

 • Cílová skupina: 2. - 5. třída
 • Vyučující: Mgr. Renáta Dorociáková
 • Termín: St 13:15-14:15 / 1x za 14 dní
 • Cena: 700,- Kč / šk. rok

12. Angličtina

 • Vyučující: Schäfer School
 • Termín: Po 14:15-15:00
 • Cena: 3.740,- Kč / šk. rok (nehradí se na účet školy!)

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 30.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě rozvolňování krizových opatření vlády škola upravuje organizaci vzdělávání od 30.11.2020.

   

  1. Výuka na 1. st. bude probíhat v prezenční formě v režimu úplného rozvrhu hodin.

   

  2. Výuka na 2. st. bude probíhat v režimu úplného rozvrhu hodin ve formě tzv. rotační výuky
  - ​
  30.11.-4.12. - 8. a 9. tř. prezenční forma, 6. a 7. tř. distanční forma
  - ​
  7.12.-12.12. - 6., 7., 9. tř. prezenční forma, 8. tř. distanční forma
  - ​
  14.12.-18.12. - 8. a 9. tř. prezenční forma, 6. a 7. tř. distanční forma
  - ​
  21.12.-22.12. - 6., 7., 9. tř. prezenční forma, 8. tř. distanční forma

  3. ​
  Informace k výuce

  - ​žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  - ​z
  pěv a sportovní činnost je zakázaná pro všechny účastníky prezenční výuky
  - ​d
  oporučujeme žáky vybavit vhodným oblečením, včetně obuvi kvůli zařazování venkovních vycházek, zejména ve dnech s TV
  - ​v
  případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole

  4. ​
  Školní družina
  bude z organizačních důvodů otevřena v ranním i odpoledním provozu v omezeném režimu pro 1. až 4. ročník od 6:30 do 7:35 a od 11:30 do 16:00 za podmínek zachování homogenity skupin, tj. žáci z jedné třídy.

  5. ​Školní kluby a kroužky mohou probíhat za podmínek zachování homogenity skupiny, tj. žáci z jedné třídy. Bližší informace ohledně provozu kroužků podají vyučující.

  6. ​
  Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům, kteří se účastní prezenční výuky

  -všichni žáci, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem budou ke stravování hromadně přihlášení
  - ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem budou mít stravu hromadně odhlášenou. Tito žáci mohou odebrat oběd v jídlonosičích na základě vlastního přihlášení za níže uvedených podmínek:
  - ​
  čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00
  -s
  trava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.
  - ​k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu www.strava.cz

  S pozdravem a přáním všeho dobrého

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 18.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  na základě rozvolňování krizových opatření vlády škola upravuje organizaci vzdělávání od 18.11.2020. 

  1. Výuka 1. a 2. ročníku v ZŠ bude probíhat prezenčně v režimu úplného rozvrhu hodin.

  - Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  - Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

  2. Výuka 3.-9. ročníku v ZŠ bude nadále probíhat distančním způsobem ve stejném režimu.

  - V případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole. 

  3. Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ 

  4. Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky

  - žáci 1. a 2. ročníku budou ke stravování hromadně přihlášení.

  - ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek:

  - čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00

  - strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.

  - k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu  www.strava.cz 

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 2.11.2020

  Vážení rodiče, milí žáci,  
  na základě prodloužení krizových opatření vlády bude škola od 2.11.2020 nadále poskytovat vzdělávání distanční formou.  

  • Režim distanční výuky zůstává pro 1. i 2. stupeň zachován. 

  • od 2.11.2020 jsou v některých ročnících (5.-8. tř.) upraveny rozvrhy vyučovacích hodin. Změny jsou zaznamenány v Bakalářích a aktuální rozvrh hodin můžete také sledovat na webových stránkách školy.  https://www.skola-sedliste.cz/zs/rozvrh-hodin.php 

  • Stravovat se žáci mohou ve školní jídelně dle stanoveného rozvrhu pro stravování. Ke stravě je nutné provést přihlášení na  www.strava.cz

  • Činnost školní družiny je dočasně přerušena 

  • Zájmová činnost je v prezenční formě dočasně přerušena (po domluvě s vyučujícím může probíhat v omezeném režimu distanční formou, pokud to charakter zájmové činnosti umožní, tj. např. kluby) 

  Předpokládaný termín a režim obnovení prezenční výuky nebyl MŠMT a MZDR prozatím stanoven. Termín se má odvíjet od vývoje epidemiologické situace. MŠMT také sdělilo priority v přednostním obnovení prezenční výuky pro 1., 2. a 9. ročník. 

  Jménem všech vyučujících děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví. 

  Mgr. David Hubeňák 

Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava