„CELOROČNÍ PROJEKT MÁME RÁDI ČESKO“

Letošní celoroční hra bude zaměřena na znalosti a zajímavosti naší republiky – obecné informace, spisovatelé a dětská literatura, hudební skladatelé, zpěváci a oblíbená hudba, zvyky a tradice, lidová rčení a přísloví, vynálezci a vynálezy, významné osobnosti, hory a řeky, historie, významná místa, rostliny a živočichové, … Hra bude vyhodnocována každý měsíc a bude ukončena závěrečným testem v přírodě.

„NÁVŠTĚVY KNIHOVNY V SEDLIŠTÍCH“

Každé první pondělí v měsíci budeme s družinou navštěvovat knihovnu v Sedlištích. Děti mají možnost prohlédnout si prostředí knihovny, knihy a v případě zájmu si nějakou tu knížku půjčit domů.

„VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ“

V úterý 16.10.2018 se ve školní družině uskutečnila soutěž „Vtipnější vyhrává“. Děti si tak mohly vyzkoušet přednes vtipů před třídou a jaké to je vystupovat před spolužáky. Soutěž probíhala v každém oddělení samostatně. Soutěž byla dobrovolná.

„ZLATÝ SLAVÍK“

Ve čtvrtek 15.11.2018 se ve školní družině uskutečnila soutěž „Zlatý slavík“. Děti si připravily svou oblíbenou píseň, kterou zazpívaly před svými spolužáky. Děti zpívaly s hudebním doprovodem i bez něj. Soutěž probíhala v každém oddělení samostatně. Soutěž byla dobrovolná a hojně obsazená.

„VÁNOČNÍ JARMARK“

Jako každý rok i letos se družina zapojila se svými výrobku k vánočnímu jarmarku. Děti ve svých odděleních vyráběly různé druhy andělíčků, stromečky, vánoční ozdoby, výrobky z keramiky, atd. Také se následně zapojily do prodeje na samotném jarmarku.

„POHÁDKOVÝ DEN V NEMOCNICI F-M“

V úterý 18.12.2018 jsme navštívili nemocné kamarády na dětském oddělení nemocnice F-M a připravili jsme pro ně Pohádkový den plný her a soutěží.

„DRUŽINA MÁ TALENT“

Ve čtvrtek 24.01.2019 se ve školní družině uskutečnila soutěž „Družina má talent“. Děti si připravily svou oblíbenou píseň, báseň, hru na hudební nástroj, tanec nebo kouzelnické představení. Soutěž probíhala v každém oddělení samostatně. Soutěž byla dobrovolná a hojně obsazená. Všem děkujeme za odvahu a pečlivou přípravu.

„KLOBOUKOVÝ KARNEVAL“

V pátek 08.02.2019 se všechna tři oddělení školní družny sešla v tělocvičně na „Kloboukový karneval“. Karneval byl plný tance a soutěží, ale hlavně klobouků. Klobouky byly různých tvarů a velikostí a byly také nápaditě vyzdobeny. Mohli jsme například vidět klobouk z pravěku, lékařský klobouk, klaunský klobouk, pavoučí klobouk, klobouk z tužek a pastelek, dinosauří klobouk, vílí klobouk, atd.

„DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KRÁLOVSKÉ POHÁDKY“

Pro naše spolužáky a děti z mateřské školky jsme si na 14.02.2019 připravili divadelní představení s názvem „Královské pohádky“. V pohádkách se princové a princezny učili jak je důležité umět číst, psát, počítat, umět poprosit, poděkovat, pozdravit. Naši malí herci byli velice šikovní a byli odměněni bouřlivým potleskem. Nakonec přestavení jsme si všichni zatancovali společný tanec na písničku „Buchet je spousta“.

„MISS A MISSÁK“

V úterý 05.03.2019 se ve školní družině uskutečnila soutěž „Miss a Missák školní družiny“. Soutěžilo se ve třech disciplínách – povídání o sobě, svých zájmech a koníčcích, promenáda a volná disciplína. Ve volné disciplíně jsme převážně viděli tance nebo slyšeli písně. Soutěž byla dobrovolná a hojně obsazená. Všem děkujeme za odvahu a pečlivou přípravu.

„MALÍŘ ŠKOLNÍ DRUŽINY“

V pátek 22.3.2019 se ve školní družině uskutečnila soutěž s názvem „Malíř školní družiny“. Se začínajícím jarem bylo téma přímo vybízející a to „Já a příroda“. Děti měly za úkol namalovat sebe, nebo svou rodinu, při aktivitě v přírodě, na výletě, horách, nebo při sportování. Žáci se zadání chopili statečně a ztvárnili krásné obrazy, které nyní zdobí nástěnku na chodbě školy.

Všem dětem děkujeme za kreativitu při tvoření obrazů a už se těšíme na další soutěž.

„VELIKONOČNÍ DÍLNY“

V týdnu 08. - 12.04.2019 ve školní družině proběhly velikonoční dílny. Děti vyráběly závěsná kuřátka, zápich - zajíček, kuřátko a ovečka, ovečku a vajíčko z barevných kuliček.

„MALÝ RECITÁTOR“

V úterý 30.4.2019 se ve školní družině uskutečnila soutěž „Malý Recitátor“. Děti si tak mohly vyzkoušet přednes básni před třídou, díky němuž si posílily odvahu vystupovat před spolužáky. Přednes básni probíhal v každém oddělení samostatně. Děti si mohly připravit básničku na libovolné téma. Soutěž byla dobrovolná, avšak velmi úspěšně obsažena. Děti se moc snažily, básničky byly různě obsáhle a moc pěkné.

Všem recitátorům děkujeme za odvahu a pečlivou přípravu.

„DEN MATEK – KRÁLOVSKÉ POHÁDKY“

V pondělí 13.05.2019 jsme naše Královské pohádky předvedli v kulturním domě pro maminky k jejich svátku. Tréma byla veliká, ale vystoupení se velice líbilo a bylo odměněno potleskem a úsměvem maminek.

„DIVADELNÍ SOUTĚŽ – PUTUJEME Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Ve čtvrtek 16.05.2019 jsme se s naším divadelním představením zúčastnili divadelní přehlídky „Putujeme z pohádky do pohádky“ v kulturním domě v Řepištích. Pro nás to byla první divadelní soutěž. Konkurence byla veliká.

„PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA“

V pondělí 3.6.2019 se děti ze školní družiny mohly zúčastnit soutěže v překážkové dráze, která se uskutečnila na školním hřišti. Počasí jsme měli krásně slunečné, tak nám nic nebránilo v tom, vydat ze sebe co nejlepší výkon. Překážková dráha byla připravena z průlezek, překážek a dřevěných klád, které nám hřiště nabízí. Žáci byli velmi soutěživí a výkonní. Ze všech oddělení bylo hromadně vyhlášeno 1. - 3. místo a odměnu dostali i všichni zúčastněni.

Všem dětem moc děkujeme za aktivní účast a budeme se těšit zase příště.

„KRÁLOVSKÉ POHÁDKY V NEMOCNICI F-M“

V úterý 04.06.2019 jsme s naším divadelním představením Královské pohádky navštívili nemocné kamarády na dětském oddělení nemocnice F-M. Dětem jsme naším představením na tvářích vykouzlili úsměv a to byla pro nás ta pravá odměna.

„ŠKOLA V PŘÍRODĚ – PALKOVICKÉ HŮRKY“

V týdnu 17. - 21. 06. 2019 jsme se zúčastnili školy v přírodě v Palkovických Hůrkách. Žáci byli rozděleni do 6 týmů, které mezi sebou soutěžily. Díky krásnému počasí jsme mohli při hraní her a soutěžení celé dny trávit venku. Také jsme si našli čas na malování triček, fotbal, badminton či stolní tenis. Poslední večer byla diskotéka s karnevalem. Domů jsme odjížděli plní dojmů.

„MÁME RÁDI ČESKO – ZÁVĚREČNÝ TEST V PŘÍRODĚ“

V pondělí 24.06.2019 se děti zúčastnily závěrečného testu v přírodě k celoroční hře „Máme rádi Česko“. Děti v testu dosáhly skvělých výsledků a každý soutěžící si odnesl sladkou odměnu.


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava