Obrázek

Fyzika: Elektřina

V hodině fyziky si chlapci i děvčata ze 6. třídy prakticky vyzkoušeli elektrické vlastnosti látek.

Více informací...
Obrázek

Občanská výchova: Vzájemné vztahy

Vzájemná komunikace, tolerance, trpělivost, respekt – toto vše si žáci vyzkoušeli v hodině OV.

Více informací...
Obrázek

Korýši s QR kódy

Ve středu 1. února jsme si v rámci hodiny přirodopisu vyzkoušeli práci s QR kódy.

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Pavoukovci

V hodinách přírodopisu jsme se seznámili s pavoukovci.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Kroužkovci v akci

Šesťáci v hodině přírodopisu zkoumali chování žížal.
Více informací...
Obrázek

Fyzika: Praktické úkony při měření fyzikálních veličin

Žáci šesté třídy si v hodině fyziky vyzkoušeli praktické úkony při měření fyzikálních veličin.

Více informací...
Obrázek

Zeměpis: Vrstevnice

Šesťáci se učili pracovat s výškopisem v mapě, znalosti ověřili pomocí rozšířené reality.

 

Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Houpací prkna

V hodině tělesné výchovy v rámci kondičního cvičení žákyně 6. třídy cvičily na houpacích prknech. Toto cvičení se děvčatům velice líbilo.

 

Více informací...
Obrázek

Dějepis: Čínský čaj

Žáci 6. třídy během hodiny dějepisu o starověkých civilizacích měli možnost ochutnat pravý čínský čaj. 

Více informací...
Obrázek

Hudební výchova: Rytmický vlak

Žáci šesté třídy se učili pracovat s rytmem, skládat si takty a vytleskávat rytmus ve skupinách.

 

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Buňka

Přírodopis  je v 6. třídě zaměřen na studium nižších rostlin a živočichů. Každý organismus je složený z buněk a není proto divu, že jsme v říjnu věnovali několik hodin jejich zkoumání.

 

Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, milí žáci, 
  věnujte prosím pozornost informacím k zahájení školního roku 2023/2024, které zobrazíte na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Zvýšení cen stravného od 1.9.2023
  Vážení rodiče, vážení strávníci,
  z důvodu zvýšených nákladů na nákup potravin upravujeme od 1.9.2023 ceny stravného ve školní jídelně pro všechny
  věkové kategorie. Aktuální ceny najdete na našem webu v sekci jídelna / dokumenty.
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy, školní družiny a školní jídelny
  Vážení rodiče,
  v pátek 30.6. bude žákům 1. vyučovací hodinu předáno vysvědčení a následně žáci opustí školu. Provoz školní jídelny a školní družiny bude pro žáky přerušen.
  Také v době hlavních prázdnin bude pro žáky přerušen provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny.
  Vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4.9.2023.

  Dovolte, abych Vám jménem kolektivu naší školy poděkoval za spolupráci ve školním roce 2022/2023 a popřál vydařené léto plné příjemných zážitků.

  S pozdravem
  David Hubeňák
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava