Obrázek

Fyzika: Elektřina

V hodině fyziky si chlapci i děvčata ze 6. třídy prakticky vyzkoušeli elektrické vlastnosti látek.

Více informací...
Obrázek

Občanská výchova: Vzájemné vztahy

Vzájemná komunikace, tolerance, trpělivost, respekt – toto vše si žáci vyzkoušeli v hodině OV.

Více informací...
Obrázek

Korýši s QR kódy

Ve středu 1. února jsme si v rámci hodiny přirodopisu vyzkoušeli práci s QR kódy.

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Pavoukovci

V hodinách přírodopisu jsme se seznámili s pavoukovci.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Kroužkovci v akci

Šesťáci v hodině přírodopisu zkoumali chování žížal.
Více informací...
Obrázek

Fyzika: Praktické úkony při měření fyzikálních veličin

Žáci šesté třídy si v hodině fyziky vyzkoušeli praktické úkony při měření fyzikálních veličin.

Více informací...
Obrázek

Zeměpis: Vrstevnice

Šesťáci se učili pracovat s výškopisem v mapě, znalosti ověřili pomocí rozšířené reality.

 

Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Houpací prkna

V hodině tělesné výchovy v rámci kondičního cvičení žákyně 6. třídy cvičily na houpacích prknech. Toto cvičení se děvčatům velice líbilo.

 

Více informací...
Obrázek

Dějepis: Čínský čaj

Žáci 6. třídy během hodiny dějepisu o starověkých civilizacích měli možnost ochutnat pravý čínský čaj. 

Více informací...
Obrázek

Hudební výchova: Rytmický vlak

Žáci šesté třídy se učili pracovat s rytmem, skládat si takty a vytleskávat rytmus ve skupinách.

 

Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Buňka

Přírodopis  je v 6. třídě zaměřen na studium nižších rostlin a živočichů. Každý organismus je složený z buněk a není proto divu, že jsme v říjnu věnovali několik hodin jejich zkoumání.

 

Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  věnujte prosím pozornost informacím k organizačním změnám výuky a stravování v souvislosti s rekonstrukcí školy, která bude zahájena 1.3.2024. Projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav „staré“ budovy základní školy, jejichž obsahem je vybudování 2 nových multimediálních učeben v půdních prostorách školy, přístavba a rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Součástí realizace je také bezbariérové řešení celé budovy. Celý projekt je financován Evropskou unií za spoluúčasti obce Sedliště. 
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - přerušení provozu
  Vážení rodiče, milí žáci,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude pro žáky základní školy přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  V době vánočních prázdnin od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny (vyučování a provoz školských zařízení začne 3. ledna 2024).
   
  Přejeme Vám příjemně strávené vánoční svátky a úspěšný nový rok 2024 naplněný zdravím.
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava