Obrázek

Projektový den Učíme se venku

V rámci projektu Šablony I. absolvovali ve středu 14.června prvňáčci projektový den Učíme se venku. Nejprve paní učitelka vybrala 6 dětí jako vedoucí skupinek a ostatní k nim rozdělila. Každá skupina dostala svůj list se stromem na lepení odměn za správně vyřešené úkoly, podložku, fix a jiné potřebné pomůcky.

 

Více informací...
Obrázek

Červnová výuka venku

Poslední měsíc školního roku přinesl konečně i pěkné počasí, a proto jsme naše běhací čtení a psaní přesunuli ven.
Více informací...
Obrázek

Projektová výuka: Den včel

Na 20. května připadá Světový den včel, proto jsme se v týdnu od 15. do 19 května učili s našimi novými kamarády – včelami.
Více informací...
Obrázek

Prvouka s tablety a výuka čtení venku

Pomalu se nám blíží konec školního roku a je třeba začít opakovat, co jsme se už naučili.

Více informací...
Obrázek

Projektová výuka: Den Země

V pátek 21.4 jsme společně oslavili Den Země.
Více informací...
Obrázek

Hravá matematika

V úterý 18.4. jsme procvičovali sčítání a odčítání do 15. Jelikož už nám toto učivo jde, vyskočili jsme z lavic a procvičovali hravou formou.
Více informací...
Obrázek

Velikonoce v 1.třídě

Týden před Velikonocemi jsme se s dětmi zaměřili na vše, co k nim a k jaru patří. 
Více informací...
Obrázek

Projektová výuka: Den vody

Ve středu 22.března jsme společně v rámci projektové výuky ze Šablon I. oslavili Den vody. Nejprve jsme si vysvětlili, proč je voda tak důležitá a nezbytná. Dále jsme si ověřili, co už o ní víme - kde ji najdeme, jaké druhy vody na Zemi jsou a také v jakých skupenstvích se s ní můžeme setkat.
Více informací...
Obrázek

Prvouka: Zdravá strava

Jedním z témat, o kterých si s prvňáčky povídáme v hodinách prvouky, je zdravá strava. Tentokrát bylo učivo rozděleno do tří úkolů.
Více informací...
Obrázek

Tablety ve výuce v 1.třídě

I v 1. třídě si zpestřujeme výuku digitálními pomůckami a moderními metodami. Kromě toho, že v hodinách používáme interaktivní učebnice, vkládáme jako motivaci i procvičování aktivity z LearningApps, Wordwallu či Umimematiku.cz.
Více informací...
Obrázek

Tři králové v 1.třídě

Po vánočních prázdninách byla naše výuka inspirovaná třemi králi. Kromě seznámení s jejich příběhem a s vysvětlením, jaké to dary a komu přinesli, jsme si v hodinách českého jazyka četli a vyhledávali tvary psacích a tiskacích písmen, slabiky a slova.
Více informací...
Obrázek

Adventní čas v 1.třídě

Rozsvěcením stromu a jarmarkem začal adventní čas. Postupně jsme si ve výuce povídali s dětmi o všech svátcích, které k němu patří.
Více informací...
Obrázek

Prvouka: ovoce a zelenina

V říjnu jsme se s našimi prvňáčky učili rozlišovat ovoce a zeleninu
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od 1.9.2024 mění měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školní družině z 200,-Kč na 250,-Kč.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy v době letních prázdnin
  Vážení rodiče,
  o prázdninách od 1.7. do 1.9. se přerušuje provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září. 

  Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme Vám i dětem vydařené letní prázdniny a budeme se těšit na nový školní rok.

  David Hubeňák a kolektiv zaměstnanců
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava