Prvouka: Zdravá strava

Jedním z témat, o kterých si s prvňáčky povídáme v hodinách prvouky, je zdravá strava. Tentokrát bylo učivo rozděleno do tří úkolů.

1.úkol - děti třídily na interaktivní tabuli potraviny na zdravé a nezdravé. 2.úkol- obrázky různých potravin přiřazovali k zoubkům podle toho, zda jim škodí nebo ne. 3.úkol - obrázky měli roztřídit podle toho, co mají dané potraviny společné. Děti si nejprve vytvořily 2 skupiny - nápoje a jídlo, pak vše rozdělily podle surovin, ze kterých tyto potraviny vznikají, např.na mléčné výrobky, masné výrobky, sladkosti, atd…

p.učitelky R.Dorociaková a V.Nováková


Poslední změna: 08.06.2023 - 18:31 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava