Projekty

Domů

Šablony II.

Sportuj ve škole

Moravia Handball Activity

Školní parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Implementace digitálního vzdělávání v MŠ

Učíme se podnikavosti

Naše základní škola se také v minulém školním roce zapojila do projektu s názvem „Rozvoj podnikavosti žáků ZŠ“. Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit schopnosti žáků a  podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Učitelé tedy podporují žáky ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, které kreativním a inovativním způsobem využijí a promění ve prospěch svůj i druhých. Projekt vychází z ověřených zahraničních přístupů. Ve vyučování uplatňujeme nejrůznější  pracovní listy a metody, které pomáhají rozvíjet kreativitu, tvořivost a podnikavost žáků. Sdílíme naše zkušenosti s kolegy z jiných škol na území ČR i zahraničí, s jediným cílem, co nejlepšího uplatnění našich žáků na trhu práce. 

Ovoce a mléko do škol

ISIC Školák


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Bakaláři
e-Strava