Projekty

Domů

Šablony II.

Sportuj ve škole

Moravia Handball Activity

Školní parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Implementace digitálního vzdělávání v MŠ

Učíme se podnikavosti

Naše základní škola se také v minulém školním roce zapojila do projektu s názvem „Rozvoj podnikavosti žáků ZŠ“. Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit schopnosti žáků a  podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Učitelé tedy podporují žáky ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, které kreativním a inovativním způsobem využijí a promění ve prospěch svůj i druhých. Projekt vychází z ověřených zahraničních přístupů. Ve vyučování uplatňujeme nejrůznější  pracovní listy a metody, které pomáhají rozvíjet kreativitu, tvořivost a podnikavost žáků. Sdílíme naše zkušenosti s kolegy z jiných škol na území ČR i zahraničí, s jediným cílem, co nejlepšího uplatnění našich žáků na trhu práce. 

Ovoce a mléko do škol

ISIC Školák

Vaření s dětmi

Naši malí školáci se kuchyně nebojí. Díky své paní učitelce a jejímu manželovi se     v tomto království už dokážou docela slušně pohybovat. V minulém školním roce    už společně zvládli sušenky, cukroví, různé druhy mufinů a záviny. Zabruslili i do míchání pomazánek a přípravy jednohubek či chlebíčků.

Díky Zamegrantu od společnosti ArcelorMittal Ostrava, letos s novým názvem Liberty Ostrava a.s., kde pan Pavol Dorociak pracuje, jsme získali na konci minulého školního roku finanční dar ve výši 10.000,- Kč na dovybavení naší školní cvičné kuchyňky. V tomto školním roce budeme v našem vaření pokračovat a vyzkoušíme další recepty sladké i slané kuchyně.

Chtěli bychom společnosti ArcelorMittal Ostrava moc poděkovat za tento jejich štědrý dar, který budou využívat žáci naší školy i v dalších letech.

Mgr. Renáta Dorociaková

                                                                         


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava