Projekty

Domů

Šablony II.

Sportuj ve škole

Školní parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Implementace digitálního vzdělávání v MŠ

Učíme se podnikavosti

Naše základní škola se také v minulém školním roce zapojila do projektu s názvem „Rozvoj podnikavosti žáků ZŠ“. Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit schopnosti žáků a  podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Učitelé tedy podporují žáky ve schopnosti vidět ve svém okolí příležitosti, které kreativním a inovativním způsobem využijí a promění ve prospěch svůj i druhých. Projekt vychází z ověřených zahraničních přístupů. Ve vyučování uplatňujeme nejrůznější  pracovní listy a metody, které pomáhají rozvíjet kreativitu, tvořivost a podnikavost žáků. Sdílíme naše zkušenosti s kolegy z jiných škol na území ČR i zahraničí, s jediným cílem, co nejlepšího uplatnění našich žáků na trhu práce. 

Ovoce a mléko do škol

ISIC Školák

Vaření s dětmi

Naši malí školáci se kuchyně nebojí. Díky své paní učitelce a jejímu manželovi se     v tomto království už dokážou docela slušně pohybovat. V minulém školním roce    už společně zvládli sušenky, cukroví, různé druhy mufinů a záviny. Zabruslili i do míchání pomazánek a přípravy jednohubek či chlebíčků.

Díky Zamegrantu od společnosti ArcelorMittal Ostrava, letos s novým názvem Liberty Ostrava a.s., kde pan Pavol Dorociak pracuje, jsme získali na konci minulého školního roku finanční dar ve výši 10.000,- Kč na dovybavení naší školní cvičné kuchyňky. V tomto školním roce budeme v našem vaření pokračovat a vyzkoušíme další recepty sladké i slané kuchyně.

Chtěli bychom společnosti ArcelorMittal Ostrava moc poděkovat za tento jejich štědrý dar, který budou využívat žáci naší školy i v dalších letech.

Mgr. Renáta Dorociaková

                                                                         

Modernizace multimediální odborné učebny Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště

Poznej svůj kraj

Podstatou projektu „Poznej svůj kraj“ je realizace pěti výletů pro žáky základních škol. Výlety budou připravovat vybraní zástupci škol ve spolupráci s žáky. Každá škola tak připraví jeden výlet pro jinou školu a zároveň na jeden výlet bude jinou školou pozvána. Platí přitom, že každá škola bude mít pro konání těchto výletu dva různé partnery. To znamená, že nepojede na výlet tam, odkud přijedou žáci na výlet k ní. Dojde tím pádem k vzájemnému prosíťování všech pěti zapojených škol. Termíny výletů byly stanoveny na září až říjen 2020. Koncem roku se počítá s celkovým vyhodnocením celého projektu. Cílem projektu je využít potenciálu území k pro rozvoj několika kompetencí žáků – schopnost pracovat v týmu, rozvíjet komunikační schopnosti, pracovat s informacemi a zároveň si vytvářet pozitivní vztah k rodnému kraji. 

Projekt „Poznej svůj kraj“ je součásti souboru aktivit realizovaných Místním akčním plánem vzdělávání II pro území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek. Jeho iniciování vzešlo z pracovní skupiny Region, konkrétně jako námět ředitelek základních škol v Dobraticích a v Paskově. Do vlastní realizace se k nim připojily také ZŠ Řepiště, ZŠ Sedliště a ZŠ Třanovice. Celkovou koordinaci projektu zajišťuje dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, který v projektu zastupují čtyři z pěti zúčastněných základních škol. 

 

Zpracoval: 

Ing. Miroslav Lysek – koordinátor projektu 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava