Obrázek

Rodilý mluvčí v hodinách AJ

Po několika letech hledání se podařilo získat pro naší školu rodilého mluvčího pro stabilní výuku anglického jazyka.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova a pickeball

Pickeball - vznikl v USA. Patří mezi nové netradiční sporty. S

Více informací...
Obrázek

Anglický jazyk: Získávání digitálních kompetencí v 9.třídě

Ve druhém pololetí bylo v deváté třídě cílem zapojení digitálních kompetencí v oblasti aplikace Powerpoint.
Více informací...
Obrázek

Přírodopisný seminář: Přírodovědná vycházka na Ondřejník

Někteří žáci 9. ročníku v letošním roce navštěvují Seminář z přírodopisu. V rámci tohoto volitelného předmětu vyrazili do terénu, pozorovat přírodu v okolí Ondřejníku.
Více informací...
Obrázek

Český jazyk: Naše knihovnička

Během dubna žáci 2. stupně donesli do hodin českého jazyka fotografii své domácí knihovničky, seznámili nás s ní a prezentovali před třídou nejoblíbenější knihu.
Více informací...
Obrázek

Přírodopis: Program Den Země - Krajina

Do výuky přírodopisu v 9. třídě patří také environmentální výchova. Jako úvod k této problematice jsme využili výukového programu Muzea Těšínska s názvem Den Země – krajina.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Fikční historický citát

Novým pololetním úkolem do dějepisu bylo vytvořit fikční historický citát, tedy výrok, který osobnost neřekla, ale s ohlédnutím za životem člověka ho vymysleli žáci.
Více informací...
Obrázek

Výtvarná výchova: Inspirace kubismem s digitální úpravou

Deváťáci se ve výtvarné výchově nechali inspirovat kubismem.
Více informací...
Obrázek

Český jazyk: Interview s deváťáky

Přečtěte si rozhovor s našimi deváťáky. Otázky si kladli sami.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Historické bádání ve školních kronikách

Během první poloviny školního roku 2023/24 deváťáci nahlédli do školních kronik a vybrali zajímavé okamžiky, které zažívali jejich předchůdci v průběhu školní docházky.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Magie současnosti

Artur Charles Clarke, britský autor science fiction, říkal, že „dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie.“ Během prvního pololetí žáci druhého stupně zpracovávali formou zvukové nahrávky krátká zamyšlení nad tím, k čemu by současné vynálezy v minulosti mohly sloužit.
Více informací...
Obrázek

Jak pojmout ne příliš atraktivní téma „Nemoci a zdraví“?

Ano, i takováto témata nabízí naše učebnice a my se jimi musíme společně prokousat. V devátém ročníku jsou žáci velmi inteligentní, tudíž jsme si mohli dovolit aktivity nad rámec běžné výuky.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.

Více informací...
Obrázek

Přírodopisný seminář: Ph indikátor z červeného zelí

Také letos mají deváťáci povinně volitelný seminář z přírodních věd. Ve čtvrteční hodině se mohli přesvědčit, že rostlinná barviva - anthokyany lze použít k  orientačnímu určování ph roztoků. 
Více informací...
Obrázek

Anglický jazyk: Plnění digitálních kompetencí

Úkol zněl jasně 😉 - vytvořit plakát na známé turistické místo
 
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče,
  na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od 1.9.2024 mění měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školní družině z 200,-Kč na 250,-Kč.
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školy v době letních prázdnin
  Vážení rodiče,
  o prázdninách od 1.7. do 1.9. se přerušuje provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září. 

  Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce. Přejeme Vám i dětem vydařené letní prázdniny a budeme se těšit na nový školní rok.

  David Hubeňák a kolektiv zaměstnanců
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava