Obrázek

Výtvarná výchova: Inspirace kubismem s digitální úpravou

Deváťáci se ve výtvarné výchově nechali inspirovat kubismem.
Více informací...
Obrázek

Český jazyk: Interview s deváťáky

Přečtěte si rozhovor s našimi deváťáky. Otázky si kladli sami.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Historické bádání ve školních kronikách

Během první poloviny školního roku 2023/24 deváťáci nahlédli do školních kronik a vybrali zajímavé okamžiky, které zažívali jejich předchůdci v průběhu školní docházky.
Více informací...
Obrázek

Dějepis: Magie současnosti

Artur Charles Clarke, britský autor science fiction, říkal, že „dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie.“ Během prvního pololetí žáci druhého stupně zpracovávali formou zvukové nahrávky krátká zamyšlení nad tím, k čemu by současné vynálezy v minulosti mohly sloužit.
Více informací...
Obrázek

Jak pojmout ne příliš atraktivní téma „Nemoci a zdraví“?

Ano, i takováto témata nabízí naše učebnice a my se jimi musíme společně prokousat. V devátém ročníku jsou žáci velmi inteligentní, tudíž jsme si mohli dovolit aktivity nad rámec běžné výuky.
Více informací...
Obrázek

Tělesná výchova: Lezecká stěna

Tak se všichni konečně dočkali. V rámci zdokonalovaní své fyzické zdatnosti, si většina žáků vyzkoušela naši novou lezeckou stěnu.

Více informací...
Obrázek

Přírodopisný seminář: Ph indikátor z červeného zelí

Také letos mají deváťáci povinně volitelný seminář z přírodních věd. Ve čtvrteční hodině se mohli přesvědčit, že rostlinná barviva - anthokyany lze použít k  orientačnímu určování ph roztoků. 
Více informací...
Obrázek

Anglický jazyk: Plnění digitálních kompetencí

Úkol zněl jasně 😉 - vytvořit plakát na známé turistické místo
 
Více informací...

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava