Jak pojmout ne příliš atraktivní téma „Nemoci a zdraví“?

Ano, i takováto témata nabízí naše učebnice a my se jimi musíme společně prokousat. V devátém ročníku jsou žáci velmi inteligentní, tudíž jsme si mohli dovolit aktivity nad rámec běžné výuky. Poté, co jsme se seznámili se slovní zásobou jsme vytvořili referáty na jednotlivé nemoci. Jelikož tito žáci brzy odejdou na SŠ, kde budou psát seminární práce, referáty apod. převážně ve wordu, zvolili jsme si i pro naši práci právě tento program. Podle jednoduché osnovy měli za úkol charakterizovat nemoc dle vlastního výběru. To se jim znamenitě povedlo a vzniklo nám tak přínosné digitální portfolio k danému tématu. Následující hodinu jsme věnovali práci na stanovištích. Žáci se tentokrát rozdělili do dvojic a plnili úkoly na pěti stanovištích. Na prvním měli popsat části těla člověka podle obrázku, na druhém si s pomocí QR kódu načíst video o chřipce, podívat se na něj a zodpovědět základní otázky, na třetím si přečíst pohádku o medvědovi, kterého bolely zuby, protože se o ně nestaral a vlastními slovy shrnout, o čem text byl, na pátém najít na ruském vyhledávači yandex.ru 3 přísloví na téma zdraví. Na čtvrtém stanovišti se poprvé setkali s aktivitou tzv. „běhacího diktátu“, která spočívá v tom, že 1 žák z dvojice běží na druhou stranu třídy, kde si přečte část textu a běží zpět na začátek třídy, aby ji nadiktoval svému kolegovi, který text zapíše. Věřím, že ruština v tomto duchu žáky bavila, a ještě se k této formě někdy v budoucnu vrátíme.

Mgr. Eva Klimková


Poslední změna: 03.01.2024 - 16:18 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava