Výtvarná výchova: Inspirace kubismem s digitální úpravou

Tato práce obsahuje různorodé postupy, předcházela jí také teoretická část, plná ukázek z kubismu. Soustředili jsme se na žánr zátiší a každý žák upravoval svou fotografii. Fotografii pořídil z výběru věcí, které ho charakterizují. Dále jsme tuto fotografii upravovali v grafickém programu a obrysově překreslili. Hledali jsme možnosti digitální kresby i její jiné vlastnosti oproti klasické technice kresby. Tuto práci jsme si vytiskli, pracovali s rozpadem tvaru v rámci inspirace zátiší P. Picassa. Některé fragmentové části jsme rozstříhali jiné kresebně zopakovali a reflektovali jsme monochromní barevnost. Celek byl pro nás další zastávkou v poznávání dějin umění.

Mgr. Markéta Pohlová Vlčková


Poslední změna: 02.04.2024 - 15:57 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava