Přírodopis: Program Den Země - Krajina

Do výuky přírodopisu v 9. třídě patří také environmentální výchova. Jako úvod k této problematice jsme využili výukového programu Muzea Těšínska s názvem Den Země – krajina.

Paní lektorka měla připravený dvouhodinový program plný aktuálních informací k tématu. Program byl interaktivní, kdy se žáci aktivně zapojovali do diskuze a vyjadřovali své názory na environmentální problémy.

Zajímavá byla také hra, kdy žáci dostali za úkol vymyslet člověka – ekohrdinu, který by co nejméně zatěžoval životní prostředí. Myšlenky a nápady byly velmi kreativní a některé také vtipné.

A protože byl program výukový, dostali deváťáci za úkol sepsat informace, které si z lekce zapamatovali a přišly jim zajímavé. Tady jsou některé z nich:

Na světě máme3 typy krajin:

přírodní krajina (nedotčena člověkem) – v ČR neexistuje! Nejvíce se k ní blíží národní parky.

kulturní krajina (např. pole, sady…)

antropogenní krajina (výrazný vliv člověka, např. města)

Co Fragmentace krajiny?

Jedná se o přeměnu dříve souvislých ploch na mozaiku ploch menších, které jsou často vzájemně izolované a pozměněné. Jde o rozdělení krajiny (silnice, plot...). Vlci, medvědi, rysi atd. potřebují velké plochy k životu a nedostanou se tak k různým zdrojům, dochází k rozmnožování příbuzných a vznikají genetické defekty, nemožnost se rozmnožovat/smrt.

V České republice existuje 12 mostů přes silnice pro přechod zvěře. Tyto mosty se nazývají EKODUKTY. Z 12 fungují pouze 4. Lidé totiž poblíž postavili nákupní centra a světla, která zvířata ruší.

Moc světla z měst, tzv. světelná mlha, je problém pro ptáky hlavně v noci při migračních tazích. Řídí se totiž hvězdami a Měsícem a umělé osvětlení jim brání v orientaci.

Největší skládky na světě jsou oceány. Neexistuje ryba, která by v sobě neměla mikroplasty.

Ovce a krávy produkují velké množství metanu, což zapříčiňuje zvýšení skleníkových plynů.

Ohňostroje jsou obrovským problémem pro ptáky. Zažívají velký stres a umírají. V Českém Těšíně při posledním novoročním ohňostroji uhynulo 12 labutí žijících na řece Olši.

Mgr. Markéta Bonková, žáci 9. třídy


Poslední změna: 30.04.2024 - 18:13 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava