Červnová výuka venku

Poslední měsíc školního roku přinesl konečně i pěkné počasí, a proto jsme naše běhací čtení a psaní přesunuli ven.

Výuku čtení s porozuměním jsme propojili i s výtvarnou výchovou a po vyluštění hádanek s motýlky děti nakreslily toho svého. Při dalším jarním běhacím diktátu si museli všichni nejprve přečíst 3 slova v některém řádku a pak v okolí hledat obrázek se stejným číslem a podle něj určit správné slovo a přepsat ho. Na závěr podle číselného rébusu vyluštili tajenku. Každý, kdo zvládl přepis i tajenku, získal 2 dukáty z pirátského pokladu, za které pak děti dostávají nálepkové pochvaly do deníčku.

R.Dorociaková, V.Nováková


Poslední změna: 14.07.2023 - 20:39 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava