Projektový den Učíme se venku

V rámci projektu Šablony I. absolvovali ve středu 14.června prvňáčci projektový den Učíme se venku. Nejprve paní učitelka vybrala 6 dětí jako vedoucí skupinek a ostatní k nim rozdělila. Každá skupina dostala svůj list se stromem na lepení odměn za správně vyřešené úkoly, podložku, fix a jiné potřebné pomůcky.

V okolí školy bylo 5 různých stanovišť neboli krámečků skřítků Kvítečka, Počítálka, Pisálka, Čteníčka a Hádaníčka. U každého skřítka byly vždy 3 úkoly s pracovními listy zaměřené na nějaký vyučovací předmět.

U Kvítečka byla prvouka. V krabičkách v okolí krámku byly uschovány různé lístky s domácími zvířaty a jejich mláďaty. Po sesbírání je děti roztřídily a nalepily jednotlivé zvířecí rodiny. Dalším úkolem bylo najít chyby v textu o květinách a nakonec v okolí utrhnout 3 různé listy a paní učitelce říci, ze které je to rostliny.

Počítálek prověřil všechny z matematiky. Do tabulky zapisovali výsledky deseti početních řetězců, které byly rozmístěny v okolí stanoviště. Na pracovním listě pak řešili 3 slovní úlohy, ke kterým potřebovali nejen umět číst a vědět o čem, ale i logicky uvažovat. Na poslední stránce byly geometrické tvary a ke každému měli najít 3 předměty ve svém okolí.

Pisálek prověřil znalost psacího písma, pozornost a postřeh a nakonec měly děti napsat krátké vyprávění, ve kterém musely použít 6 zadaných slov.

Čtvrtý skřítek byl Čteníček a ke zvládnutí jeho úkolů bylo potřeba pozorně číst s porozuměním 3 texty. Po jejich přečtení jim Čteníček dal otázku a na tu musely děti správně odpovědět.

A nakonec přišel na řadu Hádaníček se třemi hádankami. Některé děti se opravdu zapotily a potřebovaly i malou nápovědu, aby je vyluštily.

Po splnění všech úkolů každé družstvo získalo vždy 3 penízky s včeličkou a symbolem daného stanoviště. Nalepili si je do listu se stromem, obrázek vybarvili a odevzdali celou složku se všemi úkoly. Rychlíci si ještě stihli zahrát míčové hry na hřišti.

Odměnou pro paní učitelku bylo sdělení dětí, že to bylo super a budou rády, když to někdy zase zopakujeme.

p.učitelka Renáta Dorociaková


Poslední změna: 14.07.2023 - 20:29 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava