Fyzika: Praktické úkony při měření fyzikálních veličin

Žáci šesté třídy si v hodině fyziky vyzkoušeli praktické úkony při měření fyzikálních veličin. Nejprve zjišťovali hmotnost tělesa vážením pomocí rovnoramenných vah a digitální váhy. Druhým úkolem bylo zjistit objem tělesa pomocí odměrného válce a porovnat s výpočtem. Celé měření zdokumentovali v protokolu.

Mgr. Jana Hradilová


Poslední změna: 15.07.2023 - 12:39 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava