Novinky

Domů

Informace k zápisu do mateřské školy 2024/2025

Termín a místo zápisu: 9.5.2024 v mateřské škole (Sedliště 515, 73936 Sedliště)

 • přihlášky budou přijímány v termínu od 22.4. 2024 do 8. 5. 2024

Kritéria pro přijímání dětí:
 1. Věk uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,. 
 2. Místo trvalého pobytu uchazeče – přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště,
 3. Sourozenci uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které mají v MŠ, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, vzdělávajícího se sourozence.
* Bodové ohodnocení naleznete v přiloženém dokumentu
** Všechna uvedená kritéria jsou uplatnitelná do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Počet dětí, který lze v rámci kapacity do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku přijmout: 20-26
 
*** v závislosti na věku žadatelů (dětí), kteří budou žádat o přijetí

Formální část zápisu:
 1. zákonný zástupce vyplní přihlášku online na odkaze  ZDE
 2. Žádost (podepsanou), včetně příloh (kopie rodného listu dítěte, zdravotní dotazník s potvrzením o řádném očkování dítěte a případně s údaji o zdravotním postižení dítěte), doručí zákonný zástupce, do 9.5.2024, osobně či poštou na adresu školy Sedliště 203, 739 36 Sedliště, nebo e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz, nebo datovou schránkou na 59xnr6t.

Doplňující informace:
 
 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhly do 31.8.2024 pěti let věku.
 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručí zákonný zástupce škole s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Motivační část zápisu:

 • Setkání dětí, zákonných zástupců a pedagogů proběhne v mateřské škole 9.5.2024 od 15:00 do 16:30 h. 

Děkujeme za důvěru projevenou výběrem naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte.
V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.
Na setkání se těší,
Mgr. David Hubeňák – ředitel školy
Alena Kapsiová, DiS. – vedoucí učitelka mateřské školy a kolektiv zaměstnanců
 Poslední změna: 09.05.2024 - 00:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2024 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Omezení provozu MŠ v době velikonočních prázdnin

  Vážení rodiče,
  na čtvrtek, 28.3. 2024, jsou stanoveny velikonoční prázdniny. Provoz mateřské školy bude omezen na jedno oddělení, a to na oddělení SLUNÍČEK. Ve dnech, 29.3 a 1.4. 2024, bude provoz mateřské školy PŘERUŠEN, z důvodu státních svátků. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené svátky jara.

 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - omezení provozu MŠ
  Vážení rodiče,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bud zjištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava