Novinky

Domů

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel mateřské školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024 v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště.
Poslední změna: 24.05.2024 - 12:31 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava