Novinky

Domů

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 1. Informace o provozu mateřské školy
 • Školní rok bude zahájen 1.9. 2021
 • Veškeré informace týkající se provozu mateřské školy a plateb naleznete zde Dokumenty, nebo ve složce soubory v aplikaci Školka v mobilu
 • Rozdělení dětí do tříd naleznete zde Dokumenty
 • Seznam věcí, které děti potřebují pro pobyt v mateřské škole naleznete zde Obecné informace, nebo ve složce soubory v aplikaci Školka v mobilu
 • Adaptační režim dětí, lze dohodnout přímo s třídními učitelkami Vašich dětí. Zájmem nás všech je klidné zahájení školního roku, bez zbytečného stresování dětí
 • Na pedagogické radě ze dne 26.8. 2021 byl projednán poplatek do třídního/kulturního fondu, stanovená částka činí 300,- Kč na dítě. Prosíme o úhradu do 30.9. 2021 a to třídním učitelkám
 1. Aplikace školka v mobilu
 • Aplikaci slouží ke komunikaci mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dětí
 • Slouží k odhlašování dětí z docházky
 • Najdete zde fotogalerii své třídy
 • V souborech naleznete dokumentaci týkající se mateřské školy
   
 1. Školní stravování
 • Z důvodů aktualizace a úpravy vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., s účinností dnem 1.9.2021 se zvyšuje stravné pro kategorii 3-6 let a 7-10 let v mateřské škole. Konkrétní částky naleznete v příloze tohoto dokumentu
 • PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ rodiče nově příchozích dětí vyplní přihlášku a odevzdají vedoucí školní jídelny, která má kancelář u hlavního vchodu do základní školy
 •  Přihlášku ke stravování naleznete na webových stránkách školy Školní jídelna dokumenty , nebo u třídních učitelek dětí
 • Provozní informace školní jídelny, naleznete zde Školní jídelna
 1. Hygienická opatření v souvislostí s onemocněním Covid-19
 • Škola přijala hygienická opatření stanovená manuálem vydaným MŠMT a MZd. Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
 • zákonní zástupci, nebo pověřené osoby po vstupu do budovy MŠ omezí svůj pobyt na dobu nezbytně nutnou, tj. dohlédnutí na převléknutí dítěte, důsledné umytí rukou dítěte mýdlem, předání dítěte vyučujícím a převzetí dítěte od vyučujících
 • zástupce, nebo pověřené osoby vstupující do budovy MŠ žádáme o použití dezinfekce rukou umístěné u hlavního vchodu a zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou, šátkem)
 • v případě vyzvedávání dítěte po obědě žádáme zákonné zástupce, nebo pověřené osoby o donášku vlastních svačinových boxů, které budou uloženy na vyhrazeném místě v
S pozdravem
Alena Kapsiová

 


Poslední změna: 27.08.2021 - 15:47 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava