Novinky

Domů

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 1. Informace o provozu mateřské školy
 • Školní rok bude zahájen 1.9. 2021
 • Veškeré informace týkající se provozu mateřské školy a plateb naleznete zde Dokumenty, nebo ve složce soubory v aplikaci Školka v mobilu
 • Rozdělení dětí do tříd naleznete zde Dokumenty
 • Seznam věcí, které děti potřebují pro pobyt v mateřské škole naleznete zde Obecné informace, nebo ve složce soubory v aplikaci Školka v mobilu
 • Adaptační režim dětí, lze dohodnout přímo s třídními učitelkami Vašich dětí. Zájmem nás všech je klidné zahájení školního roku, bez zbytečného stresování dětí
 • Na pedagogické radě ze dne 26.8. 2021 byl projednán poplatek do třídního/kulturního fondu, stanovená částka činí 300,- Kč na dítě. Prosíme o úhradu do 30.9. 2021 a to třídním učitelkám
 1. Aplikace školka v mobilu
 • Aplikaci slouží ke komunikaci mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dětí
 • Slouží k odhlašování dětí z docházky
 • Najdete zde fotogalerii své třídy
 • V souborech naleznete dokumentaci týkající se mateřské školy
   
 1. Školní stravování
 • Z důvodů aktualizace a úpravy vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb., s účinností dnem 1.9.2021 se zvyšuje stravné pro kategorii 3-6 let a 7-10 let v mateřské škole. Konkrétní částky naleznete v příloze tohoto dokumentu
 • PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ rodiče nově příchozích dětí vyplní přihlášku a odevzdají vedoucí školní jídelny, která má kancelář u hlavního vchodu do základní školy
 •  Přihlášku ke stravování naleznete na webových stránkách školy Školní jídelna dokumenty , nebo u třídních učitelek dětí
 • Provozní informace školní jídelny, naleznete zde Školní jídelna
 1. Hygienická opatření v souvislostí s onemocněním Covid-19
 • Škola přijala hygienická opatření stanovená manuálem vydaným MŠMT a MZd. Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
 • zákonní zástupci, nebo pověřené osoby po vstupu do budovy MŠ omezí svůj pobyt na dobu nezbytně nutnou, tj. dohlédnutí na převléknutí dítěte, důsledné umytí rukou dítěte mýdlem, předání dítěte vyučujícím a převzetí dítěte od vyučujících
 • zástupce, nebo pověřené osoby vstupující do budovy MŠ žádáme o použití dezinfekce rukou umístěné u hlavního vchodu a zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou, šátkem)
 • v případě vyzvedávání dítěte po obědě žádáme zákonné zástupce, nebo pověřené osoby o donášku vlastních svačinových boxů, které budou uloženy na vyhrazeném místě v
S pozdravem
Alena Kapsiová

 


Poslední změna: 27.08.2021 - 15:47 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - omezení provozu MŠ
  Vážení rodiče,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bud zjištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
 • Vážení rodiče,
  V době vánočních prázdnin od 23.12.2023 do 2.1.2024 bude přerušen provoz mateřské školy (vyučování začne 3. ledna 2024).
   
  Přejeme Vám příjemně strávené vánoční svátky a úspěšný nový rok 2024 naplněný zdravím.
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku klinické logopedky Mgr. Petry Sztuchlíkové na téma "Školní zralost". Více informací na "Číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava