Novinky

Domů

Organizace předškolního vzdělávání od 12.4.2021

Mateřská škola bude znovu otevřena dne 12.4. 2021. Otevření se týká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí zaměstnanců IZS za níže uvedených podmínek:
 1. Zákonní zástupci dětí informují školu nejpozději do 8.4. 2021 emailem na alena.kapsiova@skolasedliste.cz o zájmu na účasti svého dítěte na předškolním vzdělávání od 12.4. 2021.
 2. Zaměstnanci vybraných profesí spadajících do IZS doloží škole potvrzení od zaměstnavatele. Seznam vybraných profesí naleznete v bodě I. odst. 14. (ZDE)
Informace o provozu školy a hygienických opatřeních
 1. Hygienická opatření 
 • Škola přijala hygienická opatření stanovená manuálem vydaným MŠMT a MZd.
 • Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby po vstupu do budovy omezí svůj pobyt na dobu nezbytně nutnou.
 • Zákonný zástupce, nebo pověřená osoba se v prostorách mateřské školy a školní zahrady pohybují se zakrytými ústy a nosem respirátorem FFP2.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (tělesná teplota nad 37°C, kašel, ztráta chuti či čichu) nesmí do mateřské školy vstoupit.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, že zákonný zástupce doloží potvrzení praktického lékaře dítěte o jeho bezinfekčnosti.
 1. Testování dětí
 • Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek pomocí neinvazivního antigenního testu.
 • Test provede zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba za dohledu zaměstnance mateřské školy. Zaměstnanci mateřské školy testy provádět nebudou.
 • Testování proběhne vždy v šatně oddělení, které bude dítě navštěvovat. Zákonný zástupce po provedení testu vyčká na vyhodnocení testu (15-20 min) před školou.
 • V případě neúčasti dítěte na testování v určené dny bude test proveden v den opětovného příchodu dítěte do mateřské školy.
 • Žádáme zákonné zástupce, aby v pondělky a čtvrtky preventivně počítali s vyzvednutím svých dětí v ranních hodinách.
 • Více informací o testovaní najdete na  pro rodiče | testování.edu.cz a také můžete
   zhlédnout videa LEPU testy a Singleclean testy
 1. Při pozitivním výsledku testu
 • V případě prokázání pozitivity při pondělním testování, nedochází k omezení provozu celé třídní skupiny. Z mateřské školy odchází pouze pozitivně testované dítě.
 • V případě prokázání pozitivity při čtvrtečním testování, dochází k uzavření celé třídní skupiny. Zástupci jsou povinni si děti z mateřské školy odvést neprodleně po oznámení o výskytu pozitivně testovaného. O této situaci budou zákonní zástupci informováni nejpozději do 8:30 hodin toho dne.
 • Škola vydá potvrzení o pozitivním výsledku testu. Zákonný zástupce je povinen sám informovat dětského lékaře.
 1. Školní stravování
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Pokrmy vydává pověřený zaměstnanec školy, včetně příborů. Děti se do procesu sebeobsluhy při stravování nebudou zapojovat.
 • Přihlášení a odhlášení stravy budou možné obvyklým způsobem na www.strava.cz .
 1. Úplata za předškolní vzdělávání 
 • Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, se vzdělávají bezúplatně. 
 • Dětem zaměstnanců vybraných profesí IZS je stanovena úplata, za období 12.- 30.4. 2021, ve výši 340,- Kč s datem splatnosti 30.4. 2021.
V případě dotazů a nejasností kontaktujte vedení školy.
 
Alena Kapsiová - vedoucí učitelka mateřské školy
Mgr. David Hubeňák - ředitel školy

Poslední změna: 16.04.2021 - 09:38 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2024 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Omezení provozu MŠ v době velikonočních prázdnin

  Vážení rodiče,
  na čtvrtek, 28.3. 2024, jsou stanoveny velikonoční prázdniny. Provoz mateřské školy bude omezen na jedno oddělení, a to na oddělení SLUNÍČEK. Ve dnech, 29.3 a 1.4. 2024, bude provoz mateřské školy PŘERUŠEN, z důvodu státních svátků. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené svátky jara.

 • Náhled bez obrázku
  Pololetní a jarní prázdniny - omezení provozu MŠ
  Vážení rodiče,
  v době pololetních prázdnin dne 2.2.2024 a jarních prázdnin od 12. do 16.2.2024 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bud zjištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené dny.
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava