Novinky

Domů

Výstražná stávka 27.11.2023 - informace

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) vyhlásil v celém Česku na den 27.11.2023 výstražnou stávku ve školách. Přílohou zasílám dopis rodičům od Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ, ve kterém jsou důvody vyhlášení stávky. Uvedené důvody vnímáme jako vážné a ohrožující kvalitu budoucího vzdělávání. Přesto, ze vstřícnosti k rodičům a dětem, se většina zaměstnanců naší školy rozhodla práci nepřerušit a provoz školy tak bude zajištěn. Vývoj financování školství nám není lhostejný, a proto stávku podpoříme informováním veřejnosti, rodičů i dětí. Rád bych Vám důvody stávky okomentoval v kontextu naší školy.

Aktuální návrh, kterým se má od 1.9.2024 změnit nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů, odjímá naší škole 12 vyučovacích hodin týdně, které v současné době využíváme pro dělené vyučovací hodiny a tandemovou výuku na 1. st. Oba zmíněné nástroje přispívají ke kvalitnější výuce vzhledem k faktu, že máme ve škole nadstandardně početné třídy a vysoký počet žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Uzákonění 130% průměrné mzdy pro učitele, které se v médiích často uvádí, je zkreslené a zavádějící. Problematiku propadu platů vzhledem k průměrné mzdě a inflaci vnímám jako problematickou zejména s ohledem na nově začínající učitele a zájemce o studium pedagogiky, kteří jsou budoucností vzdělávání. Hrubá měsíční mzda začínajícího učitele základní školy dosahuje v současnosti 76% průměrné mzdy, kterou za 2. čtvrtletí 2023 uvádí Český statistický úřad. Neměli bychom zapomínat na učitele mateřských škol, vychovatele školních družin, asistenty pedagoga. Jejich mzdy jsou daleko níže pod výše uvedeným průměrem. Nepedagogičtí pracovníci se svými platy ve školství pohybují na úrovni minimální a zaručené mzdy!

Na základě deklarovaných škrtů v oblasti školství může v naší škole v budoucnu dojít ke snížení finančních prostředků na podpůrná opatření, tj. snížení přepočtených úvazků asistentů pedagoga, nebo můžeme přijít o financování speciálního pedagoga a školního psychologa. To by se negativně projevilo v klimatu školy a ve zvýšené zátěži učitelů vzhledem k početným třídám a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. S financováním školního psychologa nám vzhledem k potřebě žáků už teď pomáhá zřizovatel školy (obec Sedliště).

Dalším nekalým trendem je snižování rozpočtu na tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ze kterých se systémově hradí např. pomůcky, učebnice, ale také nemocenská, kterou nemůžeme nijak předvídat. Pokud tedy bude v daném kalendářním roce větší nemocnost, na podpůrné prostředky pro žáky již nebudou peníze. V tomto případě se spoléháme na obec Sedliště, která je k nám velmi vstřícná.

Pokud současná rozpočtová politika skutečně povede k výraznému poklesu finančních prostředků, mohou postupem času školy přicházet o zaměstnance a kvalitní materiální podmínky pro žáky. To se může podepsat na kvalitě veškerých služeb, které škola poskytuje.

Děkujeme Vám za pochopení a věřím, že se vzdělávání jednou stane skutečnou prioritou společnosti.

David Hubeňák, ředitel školy
Poslední změna: 19.11.2023 - 17:27 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".

  Číst více
 • Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2024 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Omezení provozu MŠ v době velikonočních prázdnin

  Vážení rodiče,
  na čtvrtek, 28.3. 2024, jsou stanoveny velikonoční prázdniny. Provoz mateřské školy bude omezen na jedno oddělení, a to na oddělení SLUNÍČEK. Ve dnech, 29.3 a 1.4. 2024, bude provoz mateřské školy PŘERUŠEN, z důvodu státních svátků. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené svátky jara.

Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava