Novinky

Domů

Informace k organizaci zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Termín a místo zápisu: 

 • 11.5.2022 od 15:00 do 16:30 v mateřské škole (Sedliště 515, 73936 Sedliště) 

Kritéria pro přijímání dětí: 

 1. Věk uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, 

 1. Místo trvalého pobytu uchazeče - přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště, 

 1. Sourozenci uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které mají v MŠ, nebo ZŠ, jejíž činnost vyková Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, vzdělávajícího se sourozence. 

* Bodové ohodnocení naleznete v příloženém dokumentu

** Všechna uvedená kritéria jsou uplatnitelná do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 


Počet dětí, který lze v rámci kapacity do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku přijmout: 25 - 30 dětí

*** v závislosti na věku žadatelů (dětí), kteří budou žádat o přijetí 


Formální část zápisu: 

1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku online, která bude dostupná na odkaze  ZDE od 2.5. do 13.5.2022.

2. Po odeslání formuláře obdrží zákonný zástupce na svou uvedenou emailovou adresu potvrzení s odkazem na vyplněný formulář  "žádost o přijetí", součástí bude také "zdravotní dotazník".

3. Žádost, včetně příloh (kopie rodného listu dítěte, potvrzeného zdravotního dotazníku, případně potvrzení o zdravotním postižení dítěte), doručí zákonný zástupce osobně 11.5.2022, nebo do 13.5.2022 poštou na adresu školy Sedliště 203, 739 36 Sedlištěe-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz, nebo datovou schránkou na 59xnr6t.


Doplňující informace:

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhly do 31.8.2022 pěti let věku

 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručí zákonný zástupce škole s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 


Motivační část zápisu: 

 • Setkání dětí, zákonných zástupců a paní učitelek proběhne v mateřské škole 11.5.2022 od 15:00 do 16:30


Děkujeme za důvěru projevenou výběrem naší mateřské školy pro Vaše dítě.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. 

Na brzké setkání

Alena Kapsiová - vedoucí učitelka mateřské školy a kolektiv zaměstnanců 
Poslední změna: 11.05.2022 - 00:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče,
  dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku klinické logopedky Mgr. Petry Sztuchlíkové na téma "Školní zralost". Více informací na "Číst více".
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  dovolte, abych Vás informoval, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) vyhlásil v celém Česku na den 27.11.2023 výstražnou stávku ve školách. Důvody vnímáme jako vážné a ohrožující kvalitu budoucího vzdělávání. Přesto, ze vstřícnosti k rodičům a dětem, se většina zaměstnanců naší školy rozhodla práci nepřerušit a provoz školy tak bude zajištěn. Vývoj financování školství nám není lhostejný, a proto stávku podpoříme informováním veřejnosti, rodičů i dětí. Rád bych Vám důvody stávky okomentoval v kontextu naší školy (číst více).
  David Hubeňák, ředitel školy
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Podzimní prázdniny - omezení provozu

  Vážení rodiče,
  ve dnech 26.-27.10.2023 bude provoz mateřské školy omezen. Provoz bude zajištěn na staré budově MŠ ve třídě SLUNÍČEK. Přejeme Vám i dětem klidné podzimní dny.

Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava