Fyzika: naplňujeme digitální kompetence II

Začátkem školního roku jsme si stanovili cíl ve zvládnutí vytvoření a úpravě tabulky v programu MS Excel. Proto jsme se v několika hodinách fyziky a matematiky snažili tyto znalosti a dovednosti prohloubit. Trénovali jsme to na řadě úloh nejen na počítačích ve třídě, ale také v počítačové učebně.

V hodinách jsme si průběžně vytvářeli soubory, které mají žáci uloženy ve svých složkách a v tištěné podobě nalepeny v sešitech, například jako protokol z laboratorní práce. V kmenové třídě je část nástěnky věnovaná průběhu práce a vyhodnocení.

Závěrem můžu říct, že převážná většina žáků stanovený cíl zvládla velmi dobře, někteří s lehkými nedostatky, na kterých budeme dále pracovat i v příštím školním roce. Všichni žáci se navíc naučili vytvářet grafy. Tímto jsme naplnili náš stanovený cíl ve zvládnutí programu MS Excel.

Mgr. Jana Hradilová


Poslední změna: 27.05.2024 - 21:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava