Dějepis: Šesťák genealogem? I to je možné!

V rámci výuky dějepisu jsme se okrajově seznámili i s pomocnými vědami historickými. Jednou z takovýchto věd je tzv. genealogie. Ta zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Po teoretickém seznámení, které proběhlo v hodině, se žáci měli sami stát na čas genealogy a v průběhu září a října vytvořit vlastní rodokmen. K tomu využili metodu orální historie, kdy se svých rodičů a prarodičů doptávali na své předky. Většině se povedlo dohledat informace z počátku 20. století! Úkol nabyl interdisciplinárního rozměru, jelikož rodokmen byl i graficky zpracován, a to do formy stromu. Někteří při své tvorbě dokonce využili digitálních technologií a svůj rodokmen zpracovali na počítači. Práci vnímám jako velmi úspěšnou a pro žáky a jejich rodinnou historii přínosnou.

Mgr. Eva Klimková


Poslední změna: 09.11.2023 - 20:30 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava