Dějepis: Konec nezáživným datům

Mnoho z nás má dějepis zafixován jako předmět, ve kterém se žáci učí jednotlivé historické události, jejich aktéry a data. V průběhu posledních let však dějepis prochází transformací a od tohoto modelu se upouští. Žáci mají být vedeni k uvědomění si dynamiky historických procesů a různorodých pohledů na ně (nejen velké politické dějiny, ale také každodenní život běžných obyvatel). O tohle uchopení dějin se společně snažíme i my. Žáci jsou formou různých aktivizačních cvičení nuceni přemýšlet o tom, co, jak a proč se v daných obdobích stalo. Pokládáme si různé badatelsky zaměřené otázky, na které často nalezneme i více správných odpovědí. Občas je však stále potřeba nabýt základních znalostí, k čemuž je využita frontální výuka. I tu se však snažím dělat záživně, prostřednictvím atraktivních prezentací nejen v power pointu, ale také v prezi či canvě. V hodinách žáci často zpracovávají pracovní listy, pracují s videi, pracují ve skupinkách, tvoří vlastní projekty, … Aktivita, kdy žáci vytvořili imaginárního spolužáka a nalepili mu na tělo různé lístečky s informacemi, které by měl vědět o starověkém Řecku se jim natolik líbila, že si „kamaráda“ vylepili ve třídě. Zvládají si i sami zpracovat zápis. Častokrát tvoříme v piccollage krátké referáty, které mi následně nasdílejí přes padlet a odtamtud si stáhneme hotové výpisky pro celou třídu, které se skládají z jednotlivých prací žáků.

Mgr. Eva Klimková
Poslední změna: 30.04.2024 - 17:12 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava