Přírodopis: Včela medonosná

Nejen včelaři vědí, že včela medonosná má v naší přírodě nezastupitelnou úlohu opylovače a že je chována také proto, že se lidé naučili využívat zásoby medu, který vytváří. Šesťáci se však při práci na stanovištích dozvěděli více. Ve třídě je čekalo 9 stanoviť, na kterých se seznamovali se stavbou těla včely, s vybavením včelaře, s  informacemi o tom, jaké úkoly včela v průběhu života plní, jak dělíme včely podle pohlaví, také jaké včelí produkty od včel získáváme a kterými stádii prochází během vývoje, jak vyrábějí med. Na stanovišti měli za úkol si nejprve přečíst infromace, potom je odložit  a zkusit poskládat skládačku a následně si zkontrolovat správnost. Na konci hodiny si nabyté vědomosti zopakovali, vyluštili křížovku, která obsahovala otázky z jednotlivých aktivit a v následující hodině pak vytvořili myšlenkovou mapu  o včele medonosné.  

Mgr. Vladislava Hurajová


Poslední změna: 04.02.2024 - 16:04 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava