Digitální portfolio k období pravěku

První pololetí jsme se vedle samotného probírání našich dějin zaměřili i na rozvoj digitálních kompetencí. Jedním z cílů bylo – vybavit žáky tzv. mediální gramotností, tj. umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, což je dnes nezbytné k uplatnění se ve společnosti. Každý žák by se měl naučit vyhodnotit informace, které se k němu dostávají skrze různá média, s danými informacemi umět kriticky pracovat, a dále je efektivně využít ve svém individuálním studiu.

Cíl byl postupně realizován v průběhu několika měsíců. Nejprve byli žáci rozděleni do dvojic a seznámili se s pojmem mediální výchova. Společně si na internetu vybrali různorodá média k tématu pravěku (videa, dokumenty, fotografie, obrázky apod.). Poté, co se s daným médiem seznámili, museli z něj kriticky vyhodnotit 3 důležité informace, které následně zpracovali do wordu. Aby bylo médium snadno dohledatelné, naučili se sami generovat QR kódy. S QR kódy ve výuce dějepisu běžně pracujeme, avšak vždy je vytvářela pouze vyučující, nikoliv žáci samotní. Vygenerovaný QR kód byl jednotlivými dvojicemi přidán do svých word souborů a následně nasdílen přes platformu MS Teams ostatním. Šestému ročníku tak vzniklo užitečné digitální portfolio k období pravěku. Závěrem bych chtěla jen dodat, že umět v šesté třídě vybrat stěžejní informace (například z videa) a zprostředkovat je nadále svým vrstevníkům, je vskutku chvályhodné.

Mgr. Eva Klimková
Poslední změna: 19.02.2024 - 19:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava