Fyzika: Magnetismus

V dnešní hodině fyziky jsme si s dětmi vyzkoušeli praktická cvičení při práci s magnety.

Úkolů bylo několik. Při jejich řešení, jsme ověřili, které látky magnet přitahuje a které ne, zda magnetické síly působí po celém magnetu stejně a vysvětlili si princip magnetizace.

Pomocí magnetu jsme vytáhli kancelářskou sponku ze sklenice s vodou bez namočení prstů a tím si dokázali, že magnetické síly působí i přes sklo a kapalinu. V poslední úloze jsme si pomocí železných pilin nechali zobrazit magnetické indukční čáry u různých typů magnetů. Všechna praktická cvičení si děti zaznamenaly do pracovního listu.

 

Mgr. Jana Hradilová


Poslední změna: 22.03.2024 - 22:03 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava